08

Η ΠΟΕΔ ενημερώνει τα μέλη της ότι έχει λάβει επιστολή από τον Υπουργό Παιδείας (ημερομηνίας 4/12/2020), με την οποία γίνεται αναφορά στη λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων και το άνοιγμα των παραθύρων.

 

Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρει στην επιστολή του ότι:

(α) το σύστημα κεντρικής θέρμανσης μπορεί, όπου κρίνεται αναγκαίο, να ενεργοποιείται μια ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων, και

 

(β) κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα διατηρείται ανοικτό ένα ή δυο παράθυρα, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και σε κάθε αλλαγή περιόδου όπως και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, θα παραμένουν ανοικτά τα παράθυρα και οι πόρτες για περίοδο 5 λεπτών, για σκοπούς εξαερισμού.

 

Ο Υπουργός σημειώνει ότι σκοπός είναι να διατηρηθεί ικανοποιητική θερμοκρασία και θερμική άνεση στις αίθουσες διδασκαλίας. Στις περιπτώσεις που δε θα λειτουργεί η κεντρική θέρμανση ισχύουν οι πρόνοιες του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου ως προς τον εξαερισμό των αιθουσών.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |