11

Ενημερωτικό Σημείωμα – Δεκέμβριος 2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες,

Ως Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΕΔ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα  τα οποία αφορούν τόσο τη λειτουργία του Ταμείου όσο και τις επόμενες αποκοπές για βοήθεια μελών οικογενειών Αποθνησκόντων δασκάλων:

 

 1. Το Ταμείο αυτό είναι η έκφραση της αλληλεγγύης και οικονομικής στήριξης του διδασκαλικού κόσμου και δημιουργήθηκε για να καλύψει την οικογένεια συναδέλφου σε περίπτωση θανάτου του πριν από το 63ο έτος της ηλικίας του.
 2. Κάθε μέλος του Ταμείου έχει υποχρέωση, μετά τον θάνατο μέλους του Ταμείου, να καταθέτει στο Ταμείο το ποσό των €17. Αυτό το πόσο αποτελεί τη συνεισφορά στο Ταμείο λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους, εκ των οποίων τα €15  θα διατίθενται για τη βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους και τα €2 θα παραμένουν στο πάγιο του Ταμείου για τους σκοπούς του «Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης Μελών ΠΟΕΔ».
 3. Στα πλαίσια του Ειδικού Ταμείου Αλληλεγγύης Μελών ΠΟΕΔ, λειτουργεί σύστημα παροχής βοήθειας σε  συναδέλφους μέλη του Ταμείου, που έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής αρωγής και υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.
 4. Αυτή τη χρονική στιγμή, από τα 6000 τακτικά μέλη της ΠΟΕΔ, μόνον τα 2300 είναι και μέλη του Ταμείου Αλληλεγγύης. Μεγάλος αριθμός μελών της ΠΟΕΔ δεν έχουν εγγραφεί ακόμη μέλη του πολύ σημαντικού αυτού Ταμείου. Αυτό οφείλεται, ίσως, στην άγνοια των συναδέλφων για την ύπαρξη και τη μεγάλη προσφορά του εν λόγω Ταμείου ως μια μορφή αλληλεγγύης και ασφάλειας ζωής.
 5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ταμείου, τα νέα μέλη που εγγράφονται δεν καταβάλουν πλέον οποιαδήποτε αρχική εισφορά, που αφορά στα δικαιώματα εγγραφής. Ως εκ τούτου μοναδική υποχρέωση των μελών είναι πλέον η καταβολή των €17 σε περίπτωση θανάτου εκπαιδευτικού / μέλους του Ταμείου, πριν το 63ο ηλικιακό του έτος.
 6. Για το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζονται οι εξής αποκοπές για στήριξη των μελών των οικογενειών των αποβιώσαντων συναδέλφισσων :

  Ιανουάριος 2021 - αποκοπή €17 για την αποβιώσασα συναδέλφισσα Ανδρούλα Γεωργίου Γεωργαλή, η οποία απεβίωσε στις  12/9/2020,
  Φεβρουάριος 2021 - αποκοπή €17 για την αποβιώσασα συναδέλφισσα Μαρία Κίτσιου, η οποία απεβίωσε στις 2/12/2020 και
  Μάρτιος 2021 - αποκοπή €17 για την αποβιώσασα συναδέλφισσα Χρυστάλλα Παπαπαναγιώτου Καραγιώργη, η οποία απεβίωσε στις 7/10/2020.

 

Βάσει και των πιο πάνω, καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που δεν είναι μέλη του ταμείου και ενδιαφέρονται να εγγραφούν όπως συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής, την οποία αποστέλλουμε, και να την επιστρέψουν στην ΠΟΕΔ το συντομότερο δυνατό ή να την αποστείλουν στο φαξ. 22817599.

 

Για σκοπούς ενημέρωσης και για οποιεσδήποτε πληροφορίες, σας παραθέτουμε τα ονόματα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου:

 

Πρόεδρος

Απόστολος Σκουρουπάτης

99431467

Αντιπρόεδρος

Αιμίλιος Χριστοδούλου

99451606

Γραμματέας

Δώρα Κατσελλή

99569379

Ταμίας

Πάμπος Παπαδόπουλος

99450738

Μέλος

Λούκας Τσούκκας

99432148

Μέλος

Στάθης Χατζηλεωνίδα

99537733

Μέλος

Χριστόφορος Θεοφάνους

99688880

Μέλος

Μενέλαος Πιτσιλλίδης

99608856

Μέλος

Ανδρέας Τσολάκης

97492356

 

Σας ευχαριστούμε, βέβαιοι για τη θετική ανταπόκρισή σας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Actions: E-mail | Permalink |