27

ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Λευκωσία, 07.05.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι/ Συναδέλφισσες,

Ως Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Τον Ιούνιο θα γίνει αποκοπή από όλα τα μέλη του Ταμείου του ποσού των €17, που αποτελεί τη συνεισφορά για βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους Χριστιάνα Χρίστου Τσιακλή, η οποία απεβίωσε στις 2/4/2019. Ταυτόχρονα, όσα μέλη της ΠΟΕΔ επιθυμούν να εγγραφούν και ως μέλη του ταμείου για να συνεισφέρουν και αυτοί σε περίπτωση θανάτου μέλους του ταμείου, μπορούν να το κάνουν, συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους.

Κάθε μέλος του Ταμείου έχει υποχρέωση, μετά το θάνατο μέλους του Ταμείου, να καταθέτει στο Ταμείο το ποσό των €17,  που αποτελεί τη συνεισφορά ή/και συνδρομή του στο Ταμείο λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους, εκ των οποίων τα €15  θα διατίθενται για τη βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους και τα €2 θα παραμένουν στο πάγιο του Ταμείου για τους σκοπούς του «Ειδικού Ταμείου Βοήθειας Αναξιοπαθούντων Συναδέλφων».

Εάν κάποιο μέλος του Ταμείου θέλει να διαγραφεί και να μην του αποκοπεί οποιονδήποτε ποσό παρακαλούμε όπως το πράξει γραπτώς, αποστέλλοντας σχετική επιστολή  στο φαξ 22817599.

Actions: E-mail | Permalink |