11

Ως Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:

Τον Ιούνιο θα γίνει αποκοπή από όλα τα μέλη του Ταμείου του ποσού των €17,  που αποτελεί τη συνεισφορά για βοήθεια και αρωγή των μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος μέλους Ησαϊα Αθηνούλα. Ταυτόχρονα, όσα μέλη έχουν εγγραφή πρόσφατα θα τους αποκοπή και δικαίωμα εγγραφής ανάλογο με τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Εάν κάποιο μέλος του Ταμείου θέλει να διαγραφεί και να μην του αποκοπή οποιονδήποτε ποσό παρακαλούμε όπως το πράξει γραπτώς αποστέλλοντας σχετική επιστολή  στο φαξ. 22817599.

Actions: E-mail | Permalink |