05

Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονο προβληματισμό για τις αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τη λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων

 

Σε μια χρονική περίοδο όπου τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας επιβεβαιώνουν τη δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε, λαμβάνονται αντιφατικές και λανθασμένες αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων.

 

Είναι απορίας άξιον γιατί μέσα σε 24 ώρες διαφοροποιήθηκε το αρχικό διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, εξαιρώντας τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία από τα έκτακτα μέτρα, ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα συνεχίζουν να είναι δυσμενή. Σημειώνουμε ότι με βάση τη Νομοθεσία, ο όρος «Δημοτική Εκπαίδευση» περιλαμβάνει σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, κάτι που χρησιμοποιήθηκε και στο αρχικό διάταγμα. Ως Οργάνωση θεωρούμε την τελική απόφαση που λήφθηκε και προνοεί τη φυσική παρουσία των παιδιών της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών τους στα σχολεία στις 7 και 8 Ιανουαρίου, αντιφατική μιας και εν μέσω πανδημίας, υπεράνω όλων πρέπει να είναι η Δημόσια Υγεία.

 

Επιπρόσθετα αναφύονται έντονοι προβληματισμοί σε ότι αφορά την εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, δεδομένης της δικαιολογημένης απουσίας πολλών εκπαιδευτικών για φροντίδα των παιδιών τους. Τονίζουμε δε, την ιδιαίτερη δυσκολία που θα υπάρξει στην εξεύρεση μεγάλου αριθμού αντικαταστατών στα νηπιαγωγεία εντός αυτού του ασφυκτικά στενού χρονικού πλαισίου.

 

Όσον αφορά τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, η σχετική οδηγία του ΥΠΠΑΝ για διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους στα σχολεία, έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας της 29ης Δεκεμβρίου, που αφορά στη λειτουργία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μόνο με προσωπικό ασφαλείας.

 

Σε ότι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων και την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τονίζουμε εμφατικά ότι είναι ευθύνη του ΥΠΠΑΝ να παρέχει τα μέσα και τον εξοπλισμό στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, για να γίνεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες αναφορές του περί ετοιμότητας, αλλά και τις εξαγγελίες για αγορά αριθμού υπολογιστών. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διαφανούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία μας σε τεχνολογικό εξοπλισμό, προτρέπουμε τους συναδέλφους, την Πέμπτη και Παρασκευή  να εργαστούν με τον εξοπλισμό των σχολικών τους μονάδων. Παράλληλα καλούμε τις διευθύνσεις των σχολείων να καταγράψουν τις ελλείψεις και τα προβλήματα εξοπλισμού του σχολείου τους, έτσι ώστε να διαφανούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν.

 

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις, καλούμε τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

 

Actions: E-mail | Permalink |