25

ΠΡΟΣ: Προϊστάμενο Γενικού Λογιστηρίου Υπουργείου Παιδείας,

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Λευκωσία

 

Θέμα: Καταβολή μισθοδοσίας αντικαταστατών

 

Έντιμε κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμούμε να σας αναφέρουμε ότι, για ακόμη μια φορά έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην καταβάλλεται έγκαιρα η μισθοδοσία των αντικαταστατών.

 

Έχουμε πληροφορηθεί ότι πιθανόν η μισθοδοσία που αφορά τον Δεκέμβριο 2020 δεν αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο του 2020. Για τον λόγο αυτό σας είχαμε αποστείλει και σχετική επιστολή ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2020.

 

Τονίζουμε εμφατικά ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η οποιαδήποτε επίκληση κωλυμάτων γραφειοκρατικής φύσεως, μιας και οι διαδικασίες από πλευράς εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων έγιναν έγκαιρα με την αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων της υπηρεσίας των αντικαταστατών.

 

Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης για να συζητηθεί και να δρομολογηθούν άμεσες λύσεις προς αποφυγή επανάληψης του πιο πάνω φαινομένου. Την ίδια στιγμή ως ΠΟΕΔ ζητούμε την άμεση πραγματοποίηση της πληρωμής της μισθοδοσίας των συναδέλφων για τον μήνα Δεκέμβριο 2020. Σημειώστε ότι η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών δεν έχει σταθερό εισόδημα και οι πλείστοι έχουν οικογένειες με παιδιά. Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, το συγκεκριμένο πρόβλημα θα έπρεπε να αποφευχθεί.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

Κοιν. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Actions: E-mail | Permalink |