26

Συναδέλφισσες/oι,

 

Η ΠΟΕΔ ανακοινώνει τη σύσταση των κλαδικών επιτροπών για την τριετία 2020-2023. Οι κλαδικές επιτροπές είναι ομάδες μελών που απαρτίζονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη της ΠΟΕΔ, από εκπροσώπους με τα ίδια επαγγελματικά συμφέροντα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε Επαρχιακή Επιτροπή ενός Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ.

 

Η Επαρχιακή Κλαδική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη (Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αντιπρόεδρο, Οργανωτικό Γραμματέα, και τρία μέλη) εκτός από τις Επαρχιακές Κλαδικές Επιτροπές που το Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ αποτελείται από μικρότερο αριθμό μελών. Εκπρόσωποι κάθε Επαρχιακής Επιτροπής συμμετέχουν στην αντίστοιχη Παγκύπρια Κλαδική, με δικαίωμα εκλογής σε οργανική θέση της Παγκύπριας Κλαδικής. Τα υπόλοιπα άτομα (πέραν των επτά) που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, καταγράφονται και συμμετέχουν στην Επαρχιακή Κλαδική Επιτροπή.

 

Ο ρόλος των κλαδικών επιτροπών είναι καθαρά συμβουλευτικός, των Επαρχιακών Κλαδικών Επιτροπών προς την Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ και των Παγκύπριων Κλαδικών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ.  Οι Επαρχιακές Κλαδικές ή/και οι Παγκύπριες Κλαδικές συνεδριάζουν τακτικά μια φορά τον μήνα ή και έκτακτα μετά από απόφαση της ίδιας της επιτροπής ή/και της Επαρχιακής Επιτροπής ΠΟΕΔ ή/και του ΔΣ ή/και της Γραμματείας.

 

Εν μέσω πανδημίας, η σύσταση των κλαδικών επιτροπών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του MS Teams. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να εκλεγούν σε οποιαδήποτε κλαδική επιτροπή προτρέπονται να το δηλώσουν τουλάχιστον μία μέρα πριν την ορισμένη τηλεσυνάντηση στον/στην Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα του κάθε Επαρχιακού Γραφείου αναφέροντας τα στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν). Νοείται πως δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν και συμμετέχοντες/ουσες που δεν το δήλωσαν από πριν.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει εκλογική διαδικασία (εκεί και όπου υπάρχει ένας/μία υποψήφιος/α για κάθε θέση), τότε οι ενδιαφερόμενοι/νες αναλαμβάνουν καθήκοντα στην πρώτη συνεδρία. Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας/μία υποψήφιοι για κάποια θέση, τότε οι εκλογές δε διεξάγονται ηλεκτρονικά αλλά η συνεδρία καταρτισμού μεταφέρεται σε επόμενο στάδιο, στο οποίο θα επιτρέπεται η φυσική παρουσία. Είναι στην κρίση κάθε Επαρχιακού Γραφείου, αν όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εκλογής θα αποτελούν μεταβατική Επαρχιακή Κλαδική Επιτροπή μέχρι τον καταρτισμό, με συντονιστή τον αρχαιότερο σε ηλικία.

 

Σε περίπτωση που δε συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών επιτροπής της κλαδικής επιτροπής ορίζεται εκ νέου ημερομηνία σύστασης. Τα άτομα που είναι παρόντα θεωρούνται μέλη και οι επιτροπές συμπληρώνονται στην επόμενη ορισθείσα συνάντηση. Αφού ολοκληρωθεί η σύσταση της κάθε Επαρχιακής Κλαδικής ορίζονται τα άτομα που θα εκπροσωπήσουν την Επαρχιακή Κλαδική επιτροπή στην αντίστοιχη παγκύπρια κλαδική.

 

Πιο κάτω θα βρείτε το πρόγραμμα για τη σύσταση των κλαδικών επιτροπών για κάθε επαρχία. Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε την επαρχία που σας ενδιαφέρει:

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΑΦΟΣ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

 

 

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Αμμόχωστος

Πάφος

Κερύνεια

Διευθυντών

Τρίτη 23/2

17:00

Τετάρτη 10/2

16:00-16:30

Δευτέρα 8/2

17:30-18:00

Δευτέρα 8/2

16:00

Δευτέρα 22/2

16:00

Παρασκευή 12/2

18:00-19:00

Βοηθών Διευθυντών

Δευτέρα 15/2

17:00

Παρασκευή 26/2

16:00-16:30

Τετάρτη 17/2

18:00-18:30

Δευτέρα 8/2

17:00

Δευτέρα 22/2

16:30

Παρασκευή 12/2

17:00-17:45

Νηπιαγωγών

Πέμπτη 18/2

17:00

Τετάρτη 10/2

17:00-17:30

Δευτέρα 8/2

16:00-16:30

Τρίτη 9/2

17:00

Δευτέρα 1/2

17:00

Παρασκευή 5/2

18:00-19:00

Ειδικών Εκπαιδευτικών

Πέμπτη 11/2

17:00

Τετάρτη 10/2

17:30-18:00

Τετάρτη 10/2

16:00-16:30

Τρίτη 9/2

16:00

Δευτέρα 1/2

16:30

-

Αντικαταστατών

Τρίτη 2/2

17:00

Πέμπτη 11/2

16:30-17:00

Τετάρτη 17/2

16:45-17:15

Παρασκευή 12/2

17:15

Τρίτη 2/2

17:00

-

Συμβασιούχων και Αορίστου Χρόνου Εκπαιδευτικών

Τετάρτη 3/2

17:00

Παρασκευή 26/2

16:30-17:00

Τετάρτη 17/2

16:00-16:30

Παρασκευή 12/2

16:30

Δευτέρα 22/2

17:00

-

Εργαζόμενων Εκπαιδευτικών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Μέλη ΠΟΕΔ)

Δευτέρα 8/2

17:00

Παρασκευή 26/2

17:00-16:30

Τετάρτη 17/2

17:30-18:00

Παρασκευή 12/2

16:00

Τετάρτη 3/2

17:00

-

Ομάδα Ενδιαφέροντος: Αθλητική

-

Παρασκευή 12/2 16:30-17:00

-

-

Δευτέρα 22/2

17:30

-

Ομάδα Ενδιαφέροντος: Πολιτιστική

-

Παρασκευή 12/2 17:00-17:30

-

-

Τετάρτη 3/2

16:00

-

Actions: E-mail | Permalink |