26

Κοινός αγώνας Εκπαιδευτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών

 

Επίλυση του σοβαρού προβλήματος του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στο ΥΠΠΑΝ, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Δικαστήριο αξιώνουν οι Οργανώσεις των εργαζομένων προειδοποιώντας με τη λήψη δυναμικών μέτρων.

 

Συγκεκριμένα σε συνέχεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 17/2/2021 αναφορικά με την πορεία υλοποίησης  της απόφασης του Διοικητικού Δικαστήριού για το καθεστώς απασχόλησης της αγοράς υπηρεσιών στα ΑΒΠ του ΥΠΠΑΝ διαπιστώθηκε ταύτιση θέσεων όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετείχαν.

 

Εξ αφορμής των πιο πάνω πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ για συζήτηση του θέματος της «απασχόλησης με αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς στα Απογευματινά και Βραδινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας».

 

Μετά από τη συζήτηση και ανάλυση όλων των επιπτώσεων που επιφέρει η αγορά υπηρεσιών στην εκπαίδευση και τους εργαζόμενους σε αυτή, τονίστηκε ότι οφείλει η Κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα την αγορά υπηρεσιών και να επαναφέρει το καθεστώς μισθωτού, όπως προνοεί και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η αντίδραση των Οργανώσεων μας θα είναι άμεση κάνοντας χρήση όλων των νόμιμων και δυναμικών μέτρων που έχουν στην διάθεση τους οι πιο πάνω Οργανώσεις.

 

Έχει συμφωνηθεί ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ όλων των πιο πάνω Οργανώσεων, οι οποίες θα συνεργαστούν αρμονικά και με σεβασμό στον τομέα δράσης της κάθε Οργάνωσης με κύριο στόχο τη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων και την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.

 

 

 

Από τις Οργανώσεις

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ,

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ

Actions: E-mail | Permalink |