01

Χρήση της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης για τη σχολική χρονιά 2020-2021

 

Σχετικά με την εγκύκλιο ημερομηνίας 22/02/2021 με θέμα: «Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή ενδιάμεσου απολογισμού)» και την απαίτηση να υποβληθεί ο ενδιάμεσος απολογισμός κάθε σχολικής μονάδας αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών, μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας, υπενθυμίζουμε παλαιότερη οδηγία της ΠΟΕΔ, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

 

Με βάση αυτήν, τα σχολεία στα οποία δεν έχει παραχωρηθεί επιπρόσθετος χρόνος, καλούνται να ΜΗΝ τη συμπληρώσουν. Συνεπώς ο ενδιάμεσος απολογισμός θα συμπληρωθεί μόνον από τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στις οποίες έχει παραχωρηθεί διδακτικός χρόνος για την υλοποίησή του.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η θέση της ΠΟΕΔ παραμένει η παραχώρηση των πέντε διδακτικών περιόδων σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, όπως είχε συμφωνηθεί με το ΥΠΠΑΝ  τον Απρίλιο του 2018.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |