09

Οδηγίες ΠΟΕΔ για αξιολόγηση μαθητή/μαθήτριας

 

Σχετικά με τη συμπλήρωση της Σχολικής Έκθεσης Προόδου (Σ.Ε.Π.), η οποία θα συμπληρωθεί από τους συναδέλφους εντός Μαρτίου, η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει τα πιο κάτω:

  1. Στην Προδημοτική Εκπαίδευση θα συμπληρωθούν μόνο τα μέρη που αφορούν την Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση – Συναισθηματική Ενδυνάμωση, τις Κινητικές Δεξιότητες και τη Νοητική Ενδυνάμωση.
  2. Στη Δημοτική Εκπαίδευση η Σ.Ε.Π. θα συμπληρωθεί για το μάθημα των Ελληνικών και των Μαθηματικών, καθώς και για τους τομείς: Μαθησιακές Δεξιότητες/Συμπεριφορές, Συναισθηματικές Δεξιότητες/Συμπεριφορές και Κοινωνικές Δεξιότητες/Συμπεριφορές.
  3. Στοιχεία που αναφέρονται στην προαγωγή ή μη του μαθητή/μαθήτριας καθώς και στον αριθμό απουσιών δεν συμπληρώνονται.
  4. Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για το περιεχόμενο της Σ.Ε.Π., σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, γίνεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης επικοινωνίας τους (κατά τη διάρκεια των επισκέψεων γονέων τηλεφωνικά, χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος δημιουργίας ειδικού προγράμματος επικοινωνίας) με τους γονείς.

Η ΠΟΕΔ βρίσκεται σε διάλογο με το ΥΠΠΑΝ όσον αφορά το Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας, έτσι ώστε μελλοντικά να γίνουν διαφοροποιήσεις και βελτίωση εκεί που κρίνεται αναγκαίο.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |