22

Άμεση και ουσιαστική στήριξη των σχολικών μονάδων από την Πολιτεία: στόχος η φυσική παρουσία παιδιών και εκπαιδευτικών στα σχολεία

 

Η ΠΟΕΔ επανειλημμένα κατέθεσε, τόσο στα συναρμόδια Υπουργεία όσο και σε συναντήσεις με ειδικούς, σειρά από απόψεις και εισηγήσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι θα βοηθούσαν στο να υπάρχει πλαίσιο ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μας μονάδες. Οι όποιες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις που αφορούν στη λήψη αποφάσεων για κλείσιμο ή άνοιγμα σχολείων, επιβεβαιώνουν τόσο το αντιφατικό των αποφάσεων (π.χ. κλείσιμο Δημοτικών Σχολείων στη Λεμεσό ενώ ταυτόχρονα Ειδικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία παραμένουν ανοικτά) όσο και την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων, τα οποία θα συνδράμουν ώστε όλα τα σχολεία κατά το δυνατόν, να παραμείνουν ανοικτά και να λειτουργούν με συνθήκες ασφάλειας και υγείας.

 

Ως εκ τούτου καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και την Πολιτεία να στηρίξουν άμεσα και ουσιαστικά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, μιας και κοινός στόχος όλων είναι φυσική παρουσία παιδιών και εκπαιδευτικών στα σχολεία.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |