26

Μνημόσυνο Φώτη Πίττα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Αμμοχώστου αποφάσισε για φέτος, αντί του μνημοσύνου του ήρωα Φώτη Πίττα, που η διεξαγωγή του, λόγω των μέτρων για τον COVID-19, δεν μπορεί να γίνει όπως τα προηγούμενα χρόνια και θέλοντας να αποδώσει στον ήρωα την τιμή που του αξίζει, να γίνουν τα πιο κάτω:

 

1. Το κάθε τμήμα των σχολείων της επαρχίας μας, να αφιερώσει τουλάχιστον μία διδακτική περίοδο για να τιμήσει τη μνήμη του ήρωα.

2. Προσφορά €300 στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, εις μνήμη του ήρωα.

3. Προκήρυξη διαγωνισμού ζωγραφικής και ποιήματος για τη ζωή και τη δράση του ήρωα Φώτη Πίττα:

 

«Παιδιά και Εκπαιδευτικοί αποτυπώνουν σε χαρτί τη ζωή και την προσφορά του ήρωα δασκάλου Φώτη Πίττα»

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και του Ειδικού Σχολείου της επαρχίας Αμμοχώστου καθώς και στους εκπαιδευτικούς των πιο πάνω σχολείων. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά με τα εικαστικά τους έργα ή με τη συγγραφή ποιήματος για να αποτυπώσουν τη ζωή και τη δράση του ήρωα Φώτη Πίττα. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τις 26 Μαρτίου 2021 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων την 21η Μαΐου 2021. Ο διαγωνισμός έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (επισυνάπτεται η σχετική έγκριση).

 

Κανόνες συμμετοχής στον διαγωνισμό:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων, ειδικού σχολείου και των δημοτικών σχολείων της επαρχίας Αμμοχώστου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, επίσης, και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της επαρχίας Αμμοχώστου καθώς και οι εκπαιδευτικοί που κατάγονται από την επαρχία Αμμοχώστου. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

 

2. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δημιουργήσει μία και μόνο πρωτότυπη ζωγραφική δημιουργία.

• Η επιλογή των υλικών είναι ελεύθερη.

• Κάθε φύλλο σχεδίασης θα πρέπει να έχει διαστάσεις χαρτιού Α4 ή Α3.

• H κάθε δημιουργία θα πρέπει να φέρει στο πίσω μέρος του φύλλου σχεδίασης τα παρακάτω στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας και τάξη φοίτησης.

β) Όνομα σχολείου.

 

3. Για τον διαγωνισμό ποιήματος μπορεί να υποβληθεί ένα ποίημα από κάθε συμμετέχοντα.

• Το έργο να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευθεί ή να έχει λάβει μέρος σε άλλο διαγωνισμό.

 

4. Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου και των εκπαιδευτικών θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή από κάθε σχολείο, έως και τις 20 Απριλίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Αμμοχώστου Τ.Θ. 34341, 5402 Παραλίμνι

 

5. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται, επίσης, τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και email (αν είναι διαθέσιμα), αριθμημένος κατάλογος έργων ζωγραφικής και ποιημάτων που αποστέλλονται

 

Actions: E-mail | Permalink |