26

Παρουσιάστηκε σήμερα στις Οργανώσεις η πρόταση για το Συνταξιοδοτικό

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών η προκαθορισμένη συνάντηση μεταξύ των ηγεσιών των Οργανώσεων του Κρατικού Τομέα και του Υπουργού Οικονομικών στην παρουσία και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου.  

 

Κατά τη συνάντηση έγινε παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών της πρότασης της επίσημης πλευράς αναφορικά με το Συνταξιοδοτικό και επεξηγήθηκαν κατ’ αρχήν ζητήματα που έχρηζαν διευκρίνισης.

 

Η πρόταση θα αποσταλεί γραπτώς στις Οργανώσεις και θα αντικριστεί από κοινού σ’ όλες τις πτυχές της.

 

Οι Οργανώσεις θεωρούν ως σημαντικό το γεγονός ότι η βάση συζήτησης του θέματος του Συνταξιοδοτικού είναι η ένταξη όλων των επηρεαζόμενων υπαλλήλων,  σε νομοθετημένο Κυβερνητικό Σχέδιο Σύνταξης και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι πολύ σύντομα θα επιφερθούν οι επιβαλλόμενες συγκλίσεις με στόχο την κατάληξη σε οριστική συμφωνία για ρύθμιση του σοβαρού αυτού θέματος.

 

ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμος Αστυνομίας, Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Ε.Φ.

Actions: E-mail | Permalink |