26

Θέση Δ.Σ. ΠΟΕΔ (22 Απριλίου) για Εκπαιδευτικές Πολιτικές που έχει εξαγγείλει πρόσφατα το ΥΠΠΑΝ

 

Το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, στη συνεδρία του ημερομηνίας 22/04/2021, εξέτασε τις νέες εκπαιδευτικές πολιτικές τις οποίες ανακοίνωσε το ΥΠΠΑΝ και αφορούν μαθητές/ριες με μεταναστευτική βιογραφία, τα μέτρα στήριξης σχολείων Ορεινών και Απομακρυσμένων Περιοχών, την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο καθώς και για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενημέρωση που έτυχε το Δ.Σ. είναι μόνον αυτή που παράθεσε το ΥΠΠΑΝ στις δημοσιογραφικές διασκέψεις ημερομηνίας 12 και 19 Φεβρουαρίου, και αφού δεν έχει ακόμη διευθετηθεί η ενημερωτική συνάντηση που η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει από τις 9 Μαρτίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ αποφάσισε τα εξής:

  1. Εκφράζει την ικανοποίηση του γιατί αναγνωρίζονται τα μεγάλα κενά τα οποία αφορούν τα πιο πάνω θέματα και φαίνεται να υιοθετούνται πάγιες θέσεις της Οργάνωσης.
  2. Επαναβεβαιώνει την ετοιμότητα της Οργάνωσης να στηρίξει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές που θα εφαρμόσει το ΥΠΠΑΝ, οι οποίες αποτελούσαν και πάγιες θέσεις τις Οργάνωσης (αύξηση ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία καθώς και σε σχολεία με ψηλά ποσοστά παιδιών με ρίσκο αλφαβητισμού, δημιουργία τμημάτων και προγραμμάτων υποδοχής, αύξηση χρόνου διδασκαλίας Ελληνικών και Μαθηματικών στα ορεινά και απομακρυσμένα σχολεία, κίνητρα σε εκπαιδευτικούς για να εργαστούν σε ορεινά και απομακρυσμένα σχολεία, επέκταση της υποχρεωτικής Προδημοτικής από την ηλικία των 4 ετών κ.ά)
  3. Για να είναι σωστές, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές τέτοιου είδους σημαντικές εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει αυτές να αποτελούν μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος και ο διδακτικός χρόνος που απαιτείται να είναι ενσωματωμένος στον συνολικό χρόνο της κάθε σχολικής μονάδας.
  4. Η εφαρμογή αυτών των πολιτικών στο υφιστάμενο πρωινό σχολικό πρόγραμμα με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, βρίσκει την κάθετη διαφωνία της Οργάνωσης. 

Υπενθυμίζουμε ότι διαχρονικά η ΠΟΕΔ συμμετείχε στον όποιο διάλογο αφορούσε εκπαιδευτικά θέματα μιας και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί κοινό στόχο ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ. Επομένως, αναμένουμε πριν από την όποια εξαγγελία, όπως προηγείται ο απαιτούμενος διάλογος με την Οργάνωση.

 

Ως εκ τούτου και βάσει των πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ ζητά όπως ενημερωθεί άμεσα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές από το ΥΠΠΑΝ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι πιο πάνω πολιτικές προγραμματίζονται να εφαρμοστούν με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, τότε το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ διατηρεί, ασφαλώς, το αναφαίρετο δικαίωμα να εξετάσει μέτρα αντίδρασης.  

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |