31

Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 •  

 

 • Εγκύκλιος αποφοίτησης τελειόφοιτων μαθητών/τριών

Έντιμε Κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου 21.11.06.6/7, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η εν λόγω εγκύκλιος έχει φτάσει στα σχολεία καθυστερημένα και εκπρόθεσμα αφού ήδη οι περισσότερες σχολικές μονάδες έχουν ήδη προγραμματίσει τον τρόπο διεξαγωγής των τελετών αποφοίτησης. Σημειώνουμε επίσης ότι η εγκύκλιος είναι δυσλειτουργική και δημιουργεί σειρά πρακτικών προβλημάτων τα οποία παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της τελετής. Συγκεκριμένα επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

 1. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι τελετές θα πρέπει να γίνουν «αποκλειστικά σε ανοικτό χώρο». Αυτή η αναφορά δυσκολεύει μεγάλο αριθμό σχολείων τα οποία διαθέτουν αίθουσες πολλαπλής χρήσης και ήδη έχουν ξεκινήσει τις πρόβες σε αυτές. Επιπλέον, αριθμός σχολείων δε διαθέτει εξωτερικούς χώρους ικανούς να φιλοξενήσουν την τελετή, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν μικροφωνικές οι οποίες να μπορούν να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο. Ως εκ τούτου ζητούμε όπως αναθεωρηθεί η πιο πάνω οδηγία και δοθεί η δυνατότητα σε σχολεία που διαθέτουν αίθουσες πολλαπλής χρήσης να τις χρησιμοποιήσουν, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα που ισχύουν όσον αφορά τις αποστάσεις και το σύνολο των παρευρισκομένων αναλογικά με τις διαστάσεις του χώρου.

 

 1. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι παρευρισκόμενοι άνω των δώδεκα θα κληθούν να προσκομίσουν ένα από τα τρία πιστοποιητικά (κάρτα εμβολιασμού ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 72 ωρών ή αποδεικτικό ότι έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες) ως απαραίτητη προϋπόθεση να παρακολουθήσουν την τελετή. Επιπλέον αναφέρεται ότι: «Την ευθύνη για τον έλεγχο κατοχής των προαναφερθέντων αποδεικτικών στοιχείων έχουν οι Διευθύνσεις των σχολείων, όπως ορίζεται στο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 17) του 2021 ημερ. 14 Μαΐου 2021».

 

Πιστεύουμε ότι οι πιο πάνω αναφορές της εγκυκλίου δημιουργούν τα πιο κάτω πρακτικά και άλλα προβλήματα:

 

 • -Είναι αδύνατον και πέραν της αρμοδιότητας των διευθύνσεων των σχολείων να προβούν στον πιο πάνω έλεγχο. Η δυσκολία γίνεται εντονότερη στις περιπτώσεις όπου κάποιος γονιός δε φέρει ή αρνηθεί να φέρει ένα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων.
 •  
 • -Πρακτικά δύσκολη είναι και η αναφορά ότι «είναι απαραίτητο να διατηρηθεί κατάλογος με τα στοιχεία και τις θέσεις όλων των παρευρισκομένων για σκοπούς ιχνηλάτησης».
 •  
 • -Το γεγονός ότι σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. χώροι εστίασης, αρχαιολογικοί χώροι κλπ) δεν προβλέπεται από το διάταγμα να προσκομίζονται τα πιο πάνω πιστοποιητικά, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που προνοεί η εγκύκλιος, αφού και οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται να κάνουν τις τελετές «αποκλειστικά σε ανοικτούς χώρους».
 •  
 • -Τέλος, η αναφορά που γίνεται στο Διάταγμα (Αρ. 17) του 2021 ημερ. 14 Μαΐου 2021 και που ορίζει ως αρμόδιο λειτουργό τις Διευθύνσεις των σχολείων για τον εν λόγω έλεγχο, επισημαίνουμε ότι η εν λόγω αναφορά αφορά τον έλεγχο των εκπαιδευτικών και όχι τον έλεγχο των γονέων/κηδεμόνων, συγγενών κλπ. των παιδιών.
 •  

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των πιο πάνω θεωρούμε την εν λόγω αναφορά της εγκυκλίου αχρείαστη και πρακτικά ανεφάρμοστη. Θα μπορούσε να παραμείνει ως απλή σύσταση εκ μέρους των διευθύνσεων των σχολείων προς τις οικογένειες των παιδιών, χωρίς όμως να πρέπει οι σχολικές μονάδες να προχωρήσουν στον όποιο έλεγχο τη μέρα της αποφοίτησης. Είναι άλλωστε προσωπική ευθύνη του κάθε πολίτη/γονέα/κηδεμόνα να διαθέτει ένα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά όταν θα παρεβρεθεί σε κλειστούς χώρους συγκέντρωσης.

 

Επειδή τα σχολεία μας ήδη είναι σε περίοδο προετοιμασίας για τις τελετές, παρακαλούμε όπως άμεσα εξετάσετε τα πιο πάνω και δοθούν διαφοροποιημένες οδηγίες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Αναμένουμε σας δικές σας ενέργειες και διατελούμε.

 

Μετά τιμής,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

 

 

Κοιν. Υπουργείο Υγείας

Actions: E-mail | Permalink |