28

Η ΠΟΕΔ εμμένει στην προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας και στην κατάργηση κάθε μορφής ρατσισμού και διάκρισης

 

Η ΠΟΕΔ επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην προσπάθεια για κατάργηση οποιασδήποτε μορφής ρατσισμού και διάκρισης και εμμένει στην προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας. Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων διαχρονικά στεκόταν και στέκεται αρωγός σε κάθε αγώνα και προσπάθεια που γίνεται ώστε τόσο τα σχολεία μας όσο και η κοινωνία να απαλλαγούν από κάθε μορφής διάκριση.

 

Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η επικοινωνία με όλο τον κόσμο έχει αναπτυχθεί ραγδαία και καθημερινά γίνεται επικοινωνία με ανθρώπους που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Με ανθρώπους διαφορετικούς, με διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία, φύλο, γλώσσα, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό. Σημειώνουμε ότι ο μήνας που διανύουμε είναι αφιερωμένος στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της κοινότητας ΛΟΑΤKI+. Και ενώ κανείς θα ανέμενε αυτή η δυνατότητα να συνέβαλλε στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εντούτοις δυστυχώς τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη δική μας χώρα καταγράφονται περιστατικά εκφοβισμού, ρατσισμού και διακρίσεων.

 

Στην Κύπρο του 21ου αιώνα ο διδασκαλικός κόσμος δηλώνει παρόν στον αγώνα υπέρ της ισότητας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και κατά της όποιας μορφής ρατσισμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα σχολεία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του ρατσισμού, των στερεοτύπων και προκαταλήψεων και στην καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ώστε οι νέες γενιές να μεγαλώσουν σε ένα κόσμο όπου ο σεβασμός στη διαφορετικότητα θα είναι ο κανόνας. Ως εκπαιδευτικοί είμαστε σε θέση να διαδραματίσουμε βασικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για μια κοινωνία ισότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας.

 

Τα σχολεία θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν ασφαλή καταφύγια, απαλλαγμένα από εκφοβισμό, ρατσισμό και διακρίσεις. Τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν να διδάσκονται την ισότητα, τον σεβασμό και την αποδοχή όλων και να ενδυναμώνονται ώστε να προωθούν τις αξίες αυτές μεταξύ των συνομηλίκων τους καθώς και στις κοινότητές τους. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την ισότητα και την αντιρατσιστική εκπαίδευση. Παράλληλα το ΥΠΠΑΝ θα πρέπει να προχωρήσει και σε άλλες δράσεις που θα ενισχύσουν την όλη προσπάθεια.

 

Ως Πολιτεία, ως οργανωμένα σύνολα αλλά και ως ενεργοί πολίτες έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στην εξάλειψη της όποιας μισαλλοδοξίας και ρατσισμού, ώστε κανένα παιδί και κανένας συνάνθρωπός μας να μη βιώσει ποτέ τέτοιου είδους φαινόμενα. H ΠΟΕΔ δηλώνει την ετοιμότητά της να αναλάβει πρωτοβουλίες για θέματα προώθησης της πολυπολιτισμικότητας, της αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |