07

ΘΕΜΑ: Έκτακτες Παγκύπριες Γενικές Συνελεύσεις 10/9/2021

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, συγκαλούνται Έκτακτες Παγκύπριες Γενικές Συνελεύσεις όπου θα διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Οργάνωσης, με σκοπό την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για λήψη μέτρων αντίδρασης, μη αποκλειομένων και των απεργιακών, για κατάργηση της εργοδότησης εκπαιδευτικών με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου, από τις 7:30 μέχρι τις 15:30.

 

Α. Εκλογικά Κέντρα :

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ακόλουθα κέντρα :

ΛΕΥΚΩΣΙΑ         : Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως

ΛΕΜΕΣΟΣ         : ΚΑ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Κοντοβάθεια (21ο)

ΛΑΡΝΑΚΑ          : Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Κ.Β΄ - «Μιχαλάκης Παρίδης»

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Α΄

ΠΑΦΟΣ             : Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΒ’ - «Πεύκιος Γεωργιάδης»

ΜΟΡΦΟΥ          : Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας

 

Σημείωση : Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο.

 

Β. Ώρες ψηφοφορίας :

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 07:30 μέχρι 15:30.

 

Γ. Πώς ψηφίζουμε :

Σημείο + ή Χ ή V στο τετράγωνο που υπάρχει κάτω από το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ.

 

Δ. Ταυτοποίηση ψηφοφόρου :

Καλούνται οι ψηφοφόροι όπως προσκομίσουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδηγού).

 

 

Ε. Πρόνοια για εφαρμογή πρωτοκόλλου για τον κορονοϊό : Μετά από σχετική έγκριση από το Υπουργείο Υγείας θα ληφθεί πρόνοια ώστε κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας να εφαρμοστούν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Για τον σκοπό αυτό :

- Στην είσοδο και εντός κάθε κέντρου θα υπάρχει δυνατότητα για χρήση αντισηπτικού.

- Κατά την είσοδο στον χώρο θα γίνεται θερμομέτρηση.

- Θα τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες.

- Όλοι οι εισερχόμενοι στον χώρο του εκλογικού κέντρου θα πρέπει να φορούν μάσκα και να προσκομίσουν Safe Pass.

- Για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου θα χορηγείται στυλό από την Εφορευτική Επιτροπή για κάθε ψηφοφόρο.

- Οι θάλαμοι ψηφοφορίας θα είναι ανοικτοί.

 

Z. Διευκολύνσεις προς ψηφοφόρους:

Καλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις για να διευκολυνθεί η παρουσία των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία. Επίσης, καλούνται οι διευθύνσεις των σχολείων όπως κοινοποιήσουν το ενημερωτικό υλικό που επισυνάπτεται σε όλα τα μέλη της ΠΟΕΔ.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ                                                                                          

Actions: E-mail | Permalink |