01

Θέμα: Ενημέρωση για σύσταση Ε.Ε. Π.Ο.Ε.Δ. Μόρφου και Ομάδων Ενδιαφερόντων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Εκ μέρους του Επαρχιακού Γραφείου Π.Ο.Ε.Δ. Μόρφου σας ενημερώνουμε για τη σύσταση της Επαρχιακής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε συνδικαλιστικό ή άλλο θέμα σας απασχολεί.

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

1

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

99527387

[email protected]

2

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

99412243

[email protected]

3

ΑΝΤΡΗ ΤΣΙΓΚΗ-ΠΑΠΑΦΩΤΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

96573282

[email protected]

4

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

99423284

[email protected]

 

Επιπλέον, στα πλαίσια των ενδιαφερόντων των μελών της Π.Ο.Ε.Δ., η Επαρχιακή Επιτροπή προτίθεται να λειτουργήσει Ομάδες Ενδιαφερόντων με τη μορφή πολυπρόσωπων Επιτροπών. Για τον σκοπό αυτό έχουν προγραμματιστεί στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, τρεις (3) συναντήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Αστρομερίτη, ως ακολούθως:

 

Αθλητική Επιτροπή ή/και Ομάδα Ενδιαφέροντος: 4:30 μ.μ.

Πολιτιστική Επιτροπή ή/και Ομάδα Ενδιαφέροντος 5:00 μ.μ.

Καλλιτεχνική Επιτροπή ή/και Ομάδα Ενδιαφέροντος 5:30 μ.μ.

 

Σημειώνεται πως επιτρέπεται η συμμετοχή σε πέραν της μίας Επιτροπής ή/και Ομάδας Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά αδυναμία φυσικής παρουσίας κατά την ημερομηνία σύστασης, προτρέπονται οι συνάδελφοι όπως επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής.

Από την Π.Ο.Ε.Δ. Μόρφου

Actions: E-mail | Permalink |