02

 

Επιστολή ΠΟΕΔ σε ΥΠΠΑΝ

 

Θέσεις ΠΟΕΔ αναφορικά με τη δωρεάν υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση από την ηλικία των τεσσάρων ετών-Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

Έντιμε κύριε,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια τόσο της επιστολής μας ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2021, αλλά και της παρουσίασης της πρότασης από πλευράς ΥΠΠΑΝ αναφορικά με την εν λόγω πολιτική, στις 27 Οκτωβρίου, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

 

 1. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι η ΠΟΕΔ δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση, που όπως πληροφορηθήκαμε στη συνάντηση, έγινε τον Μάρτιο του 2021. Το γεγονός αυτό μας δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά ως προς τον λόγο που από μια «Δημόσια» Διαβούλευση απουσίαζε η φωνή των εκπαιδευτικών της Προδημοτικής, η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων. Σημειώνουμε ότι το έγγραφο που στάλθηκε στην ΠΟΕΔ αναφορικά με τον σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ζητούσε τις απόψεις μας, δεν περιλάμβανε το θέμα της Επέκταση της Δωρεάν Υποχρεωτικής Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί, θα αναγκαστούμε να τοποθετηθούμε και δημόσια καταγγέλλοντας την έλλειψη διαλόγου.

 

 1. Για την ΠΟΕΔ το εν λόγω θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ο αντίστοιχος χρόνος ενδελεχούς συζήτησης και διαλόγου μεταξύ ΥΠΠΑΝ και ΠΟΕΔ. Η πανδημία αλλά και η αλλαγή του ορίου εισδοχής στη Δημοτική Εκπαίδευση έχει αναδείξει ή/και πολλαπλασιάσει τα προβλήματα που παρατηρούνται στην Προδημοτική Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ζητούμε όπως οριστεί το συντομότερο δυνατό συνάντηση μεταξύ ΥΠΠΑΝ και ΠΟΕΔ για έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων της Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

  

 1. Η ΠΟΕΔ δεν έχει πειστεί ούτε και υιοθετεί  τους περιορισμούς-κριτήρια που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση της πρότασης. Συγκεκριμένα, η αναφορά ότι η κτηριακή αναβάθμιση ή ανέγερση δημόσιων νηπιαγωγείων είναι αδύνατον να υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου τετραετίας, θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί. Με σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό από πλευράς ΥΠΠΑΝ και αίθουσες μπορούν να κτιστούν και κτήρια να αναβαθμιστούν. Επιπλέον, θεωρούμε αντιφατική την αναφορά ότι το ταμείο δεν μπορεί να αφορά μισθούς δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με την πρόθεση για επέκταση της Δωρεάν Υποχρεωτικής Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

 

 1. Από την παρουσίαση που μας έγινε απουσίαζαν δεδομένα που να αφορούν τον συνολικό αριθμό παιδιών ηλικίας 4-4 8/12 και πόσα από αυτά μπορούν να φοιτήσουν είτε σε υφιστάμενα Δημόσια Νηπιαγωγεία είτε τις επιπλέον ανάγκες σε επιπλέον αίθουσες ή νηπιαγωγεία σε βάθος χρόνου. Ως εκ τούτου ζητούμε όπως έχουμε πλήρη εικόνα για τα πιο πάνω δεδομένα.

 

 1. Είναι άξιο απορίας πώς ένας σχεδιασμός που αφορά την προς τα κάτω επέκταση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Δωρεάν Προδημοτική Εκπαίδευση από την ηλικία των 4 ετών, που θα συνοδεύεται και με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας, ολοκληρώνεται με σχεδιασμούς μέχρι το 2026. Τι αναμένεται να γίνει μετά το 2026; Πώς θα ικανοποιούνται οι ανάγκες φοίτησης των παιδιών αυτών;  

 

 1. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά μερικές από τις θέσεις της Οργάνωσής μας αναφορικά με την επέκταση της Δωρεάν Δημοσίας Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης:
 • - Δωρεάν επέκταση της δημόσιας υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών σε πρώτο στάδιο, με τη δημιουργία δύο ηλικιακών ομάδων. Παράλληλα, σημειώνουμε την αντίθεσή μας στην όποια προσπάθεια ενίσχυσης της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης σε βάρος της Δωρεάν Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης.   
 • - Μετατροπή των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε Δημόσια Νηπιαγωγεία.
 • - Καταρτισμός ολοκληρωμένου σχεδιασμού έτσι ώστε να υπάρξει πρόνοια αύξησης των κατάλληλων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, όπως και αναβάθμιση του εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής των Δημόσιων Νηπιαγωγείων, αφού αναμένεται να παρατηρηθεί αύξηση του πληθυσμού των παιδιών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.
 • - Ενίσχυση της Δημόσιας Δωρεάν Προδημοτικής Εκπαίδευσης με τη δημιουργία των αναγκαίων οργανικών θέσεων (νηπιαγωγών, βοηθών Διευθυντριών και Διευθυντριών) και την πρόσληψη του ανάλογου βοηθητικού προσωπικού, τόσο για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών όσο και των νέων που θα δημιουργηθούν από την επέκταση.
 • - Θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη προετοιμασία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα και την παραγωγή αναγκαίου υλικού. Θα πρέπει να προσφερθεί και η ανάλογη ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση.

 

Κλείνοντας, τονίζουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια θα οδηγήσει στην υποβάθμιση ή/και στην ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης, μας βρίσκει κάθετα και εκ διαμέτρου αντίθετους και θα προκαλέσει την αντίδραση της Οργάνωσης.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

 

Με τιμή,

 

 Η Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                Χάρης Χαραλάμπους

 

 

Κοιν. Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Actions: E-mail | Permalink |