02

Επιστολή ΠΟΕΔ σε Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΑΝ

 

Παραχώρηση άδειας σε αντικαταστάτες που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις Διορισίμων

 

Κύριε,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλούμε όπως δοθούν οδηγίες για παροχή της σχετικής άδειας στους επηρεαζόμενους συναδέλφους. Στην εγκύκλιο ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου, δίνεται η δυνατότητα μόνο στους Συμβασιούχους Συναδέλφους να απουσιάζουν, ενώ αποκλείονται ρητά οι Αντικαταστάτες Συνάδελφοι. Αυτό αποτελεί αδικία και δυσμενή διάκριση εις βάρος μεγάλης μερίδας συναδέλφων. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των συναδέλφων που θα παρακαθίσουν στην εν λόγω εξέταση, είναι Αντικαταστάτες Συνάδελφοι.

 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση, επηρεάζονται μόνο για μια μέρα (Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021) Συμβασιούχοι και Αντικαταστάτες Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα σχολεία θα επηρεαστούν μόνο για μία ημέρα.

 

Τέλος σας παρακαλούμε όπως δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των Προαιρετικών Δημοτικών Ολοήμερων Σχολείων τη συγκεκριμένη μέρα.

 

Αναμένουμε το συντομότερο τις δικές σας ενέργειες, ώστε να προγραμματιστούν έγκαιρα και οι σχολικές μας μονάδες.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

  

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

Κοιν: Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Actions: E-mail | Permalink |