05

Σχολικοί Εορτασμοί – Επισκέψεις

 

Η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει ότι, με βάση τις ισχύουσες οδηγίες (εγκύκλιος 12652, 01/09/2021), για τους σχολικούς εορτασμούς (συμπεριλαμβανομένης και της Χριστουγεννιάτικης) καθώς και για τις επισκέψεις, συνεχίζουν να ισχύουν τα ακόλουθα :

 

Σχολικοί εορτασμοί :

«Οι σχολικοί εορτασμοί που προβλέπονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης γίνονται ενδοτμηματικά. Σε περίπτωση που υπάρχει αίθουσα πολλαπλής χρήσης ή εξωτερικός χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί, τότε μπορεί να γίνει κοινός εορτασμός με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού παιδιών, τηρώντας τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και Διατάγματα. Σε περίπτωση που θα τραγουδήσει η χορωδία ή ομάδα παιδιών αυτό μπορεί να γίνει νοουμένου ότι θα τηρείται η απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ των παιδιών της χορωδίας και νοουμένου ότι η χορωδία απέχει τουλάχιστον δύο μέτρα από τα υπόλοιπα παιδιά-θεατές. Τα παιδιά της ορχήστρας πρέπει να απέχουν ένα μέτρο το ένα από το άλλο και από τους θεατές. Τα παιδιά που παίζουν αυλό πρέπει να έχουν την απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ τους και δύο μέτρα από τους θεατές. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση θεατρικών δρώμενων από τους/τις μαθητές/μαθήτριες».

 

Σχολικές εκδρομές/επισκέψεις - Θεατρικές/κινηματογραφικές παραστάσεις :

«Αναστέλλεται, στο παρόν στάδιο, η διοργάνωση σχολικών εκδρομών/επισκέψεων, η παρακολούθηση κινηματογραφικών παραστάσεων ή παραστάσεων θεάτρου/θεάτρου σκιών/ κουκλοθεάτρου σε χώρο του σχολείου ή και σε θέατρα/κινηματογράφους. Εξαίρεση αποτελούν οι επισκέψεις ενός τμήματος, με αριθμό παιδιών όχι μεγαλύτερο από 25, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στα Προγράμματα Μουσειακής Αγωγής, με αυστηρή τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19».

Actions: E-mail | Permalink |