11

Η ΠΟΕΔ απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με το ζήτημα της συμμετοχής των συναδέλφων που ΄έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, στις εξετάσεις Διορισίμων. 

 

 

Θέμα: Εξασφάλιση συμμετοχής στις εξετάσεις Διορισίμων Εκπαιδευτικών που είτε είναι κρούσματα covid-19 είτε είναι στενές επαφές.

Κύριε,

 

Έχουμε ενημερωθεί από μέλη μας ότι είναι κρούσματα covid-19 ή/και στενές επαφές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να παρακαθίσουν στις επικείμενες εξετάσεις για τους καταλόγους Διορισίμων εκτός και αν γίνουν ειδικές διευθετήσεις. Σημειώνουμε ότι ανάλογες διευθετήσεις έγιναν και σε άλλες περιπτώσεις.

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες  ενέργειες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή των συναδέλφων μας στις συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες υπενθυμίζουμε ότι γίνονται κάθε δύο χρόνια.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

  

   Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 Μύρια Βασιλείου                                                                    Χάρης Χαραλάμπους

 

 

Actions: E-mail | Permalink |