10

Προϊστάμενο Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας,

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

Λευκωσία

 

Θέμα: Διαχωρισμός παιδιών σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης από τις σχολικές μονάδες

 

Έντιμε Κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμούμε να επαναφέρουμε παλαιότερη εισήγησή μας που αφορά τον διαχωρισμό των παιδιών σε περίπτωση αδυναμίας της σχολικής μονάδας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες αναπλήρωσης, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας εκπαιδευτικών ελέω πανδημίας.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα στη διενέργεια αναπληρώσεων, λόγω του μεγάλου όγκου αδιάθετων αντικαταστάσεων. Αυτό επιβαρύνει την καθημερινότητα των σχολικών μας μονάδων, αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, η υποστελέχωση των σχολείων μας που παρατηρείται αυτό το διάστημα, αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας των παιδιών. Σημειώνεται ότι η απουσία εκπαιδευτικών και η αδυναμία αντικατάστασής τους καθιστά ανεφάρμοστα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ένα από τα μέτρα που άμεσα πρέπει να υιοθετηθεί είναι η δυνατότητα να γίνεται διαχωρισμός των παιδιών σε άλλα τμήματα, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Μαζί με τα παιδιά που χωρίζονται, ο συνολικός αριθμός παιδιών σε μια αίθουσα να μην υπερβαίνει τα 25 παιδιά (για παράδειγμα αν μια τάξη έχει 23 παιδιά, θα μπορεί να δεχτεί ακόμη δυο παιδιά από άλλο τμήμα).

 

  1. Τα παιδιά θα χωρίζονται σε σταθερές ομάδες και θα μοιράζονται σε σταθερό τμήμα, έτσι ώστε να είναι εύκολη η διαδικασία ιχνηλάτησης εφόσον χρειαστεί. Επιπλέον, θα μετακινούνται με την καρέκλα τους και θα κάθονται σε προκαθορισμένο θρανίο.

 

  1. Νοείται ότι θα γίνεται μετά απολύμανση του θρανίου και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προνοούνται από τα πρωτόκολλα.

Επιπρόσθετα, ως ΠΟΕΔ επαναλαμβάνουμε προηγούμενες εισηγήσεις μας που αφορούν:

  1. Τη δημιουργία δεξαμενής αντικαταστατών,
  2. Την παροχή κινήτρων σε αντικαταστάτες για να υπάρξει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους αντικαταστάτες.
  3. Την τοποθέτηση όλων των αντικαταστατών για 29δπ και ο επιπρόσθετος διδακτικός χρόνος να αξιοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες και για σκοπούς αναπληρώσεων.

 

Ευελπιστούμε στη δική σας θετική ανταπόκριση.

 

Μετά τιμής,

  

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

  

 

 

 Κοιν: Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Actions: E-mail | Permalink |