13

Έκτακτη Παγκύπρια Γενική Συνέλευση Μελών ΠΟΕΔ – 15 Ιανουαρίου, 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της τρίτης σχολικής χρονιάς που η πανδημία συνεχίζει να ταλανίζει και τον χώρο της εκπαίδευσης. Καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί μας δίνουν μια πραγματική μάχη στα σχολεία έτσι ώστε να τα κρατήσουν ανοικτά και ασφαλή, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το κάθε παιδί θα έχει την εκπαίδευση που δικαιούται.

 

Η ΠΟΕΔ από την πρώτη στιγμή κατέθεσε και καταθέτει εισηγήσεις με στόχο την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας. Η Οργάνωση εισηγήθηκε διάφορα μέτρα τα οποία θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας στα Δημόσια Σχολεία: μείωση μαθητών/τριών στις τάξεις, εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού στις αίθουσες διδασκαλίας, μονά θρανία για όλα τα παιδιά, αγορά αριθμού κατάλληλων μασκών για παιδιά και εκπαιδευτικούς κ.ά. Δυστυχώς λίγες εκ των εισηγήσεων της Οργάνωσης έχουν υιοθετηθεί από πλευράς ΥΠΠΑΝ, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να λαμβάνονται, μέχρι και σήμερα, αντιφατικές αποφάσεις και μη υλοποιήσιμα μέτρα, σε ό,τι αφορά την Πανδημία στον χώρο της Παιδείας, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά θέματα ασφάλειας και υγείας για παιδιά και εκπαιδευτικούς, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολείων μας.

 

Η ΠΟΕΔ εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την επιλεκτική εφαρμογή μέτρων στα Δημόσια Σχολεία και τον απαράδεκτο διαχωρισμό της Προδημοτικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης από τη Δημοτική.

 

Η ανομοιομορφία στην εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, για άλλη μια φορά, δεν έχει προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος, το αντίθετο, δημιούργησε προβλήματα και εύλογες απορίες για τον τρόπο που γίνεται η διαχείρισή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 1/3 των παιδιών παρουσιάστηκε την πρώτη μέρα μετά τα Χριστούγεννα στις αίθουσες Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αντικαταστάσεων στα σχολεία αυτά δε βρήκαν κάτοχο, γεγονός που καταδεικνύει τη λανθασμένη απόφαση για άνοιγμα των Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου.

 

Σε μια περίοδο που ο αριθμός των κρουσμάτων και των στενών επαφών αυξάνεται δραματικά, θα ανέμενε κανείς ότι θα αναθεωρούνταν τα πρωτόκολλα και θα λαμβάνονταν επιπλέον μέτρα, ειδικότερα στα Νηπιαγωγεία και στα Ειδικά Σχολεία τα οποία επαναλειτουργούν χωρίς οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο.

 

Σημειώνουμε ακόμα ότι έγκαιρα η ΠΟΕΔ κατέθεσε προτάσεις και εισηγήσεις όσον αφορά το θέμα της υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων, λόγω των αυξημένων αναγκών σε αντικαταστάσεις αλλά και σε βοηθητικό προσωπικό, οι οποίες προέκυψαν ελέω Πανδημίας. Όσον αφορά τις αντικαταστάσεις, θέση της ΠΟΕΔ είναι η δημιουργία «δεξαμενής αντικαταστατών», η παροχή κινήτρων στους αντικαταστάτες μέσω της βελτίωσης των απαράδεκτων συνθηκών εργασίας τους και της διασφάλισης του επαγγελματικού τους μέλλοντος, η αποστολή αντικαταστατών για 29 περιόδους κ.ά.

 

Σημειώνουμε επίσης τη σοβαρή απουσία διαλόγου που παρατηρείται μιας και η ΠΟΕΔ δεν έχει κληθεί να συμμετέχει σε συναντήσεις που αφορούν στη λήψη μέτρων για την Πανδημία και τη λειτουργία των Σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

 

Ενόψει των πιο πάνω, το ΔΣ ΠΟΕΔ συνεδρίασε εκτάκτως στις 6 Ιανουαρίου και αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη σύγκλιση έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μελών της Οργάνωσης, με στόχο την εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων, μη αποκλειομένων και των απεργιακών, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας στα Δημόσια Σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης,την ασφάλεια και υγεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών καθώς και την αδικαιολόγητη και ατεκμηρίωτη διαφορετική αντιμετώπιση της Προδημοτικής, της Ειδικής και της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκλογικά κέντρα, τις ώρες λειτουργίας τους και τα μέτρα προστασίας που θα ληφθούν μπορείτε να βρείτε σε σχετική προηγούμενη ανάρτηση.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |