25

Θέμα : Απευθείας ανάθεση αντικαταστάσεων από το ΥΠΠΑΝ σε εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα προγράμματα ΔΡΑΣΕ+ ή που εργάζονται στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία

 

Έντιμοι κύριοι και κυρία,

 

Με βάση το διάταγμα της 5ης Ιανουαρίου 2022, παρέχεται η δυνατότητα στο ΥΠΠΑΝ, εάν παραστεί ανάγκη, να προβαίνει σε έκτακτες ρυθμίσεις για την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από την εργασία τους για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία, περιλαμβανομένης και της αξιοποίησης εκπαιδευτικών που απασχολούνται ήδη σε προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ.

 

Αν και το εν λόγω μέτρο έχει εφαρμοστεί προσωρινά για να αμβλύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων, έχουμε έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής του, τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν και αφορούν τις διαδικασίες επιλογής καθώς και τα θέματα διαφάνειας που παρουσιάζονται.

 

Συγκεκριμένα και όσο αφορά το εν λόγω θέμα, ως ΠΟΕΔ σημειώνουμε τα εξής :

 

- Θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πληρωθούν κανονικά και  ότι η εκπαιδευτική τους υπηρεσία θα προσμετρήσει ως αυτή του αντικαταστάτη.

- Ενώ το διάταγμα αναφέρει ρητά ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο θα αξιοποιηθούν εκπαιδευτικοί από τα προγράμματα για αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία, μας έχουν μεταφερθεί και περιπτώσεις αντικατάστασης εκπαιδευτικών και για άλλους λόγους, οι οποίες δεν έχουν προκηρυχθεί. Οι αντικαταστάσεις, δηλαδή,  για τις οποίες αξιοποιούνται εκπαιδευτικοί ΔΡΑΣΕ δεν καταχωρούνται στο σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ, με αποτέλεσμα να μην τίθενται ακόμη και μεγάλες αντικαταστάσεις στο σύνολο των εκπαιδευτικών για διεκδίκηση. Ως ΠΟΕΔ, ζητούμε όπως προκηρύσσονται όλες ανεξαιρέτως οι αντικαταστάσεις για διεκδίκηση και δοθεί δικαίωμα στους εκπαιδευτικούς ΔΡΑΣΕ να διεκδικήσουν αντικατάσταση με βάση τον αριθμό τους στον κατάλογο διοριστέων, χωρίς να χάνουν τη θέση τους στα ΔΡΑΣΕ, σε όσες από αυτές μένουν αδιάθετες.

- Όταν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα ΔΡΑΣΕ λαμβάνουν αντικατάσταση εκπαιδευτικού που απουσιάζει, πρέπει να γίνεται ανακατανομή των ωρών στα ΔΡΑΣΕ έτσι ώστε να μην είναι εις βάρος των παιδιών η όλη διαδικασία. Νοείται ότι οι εκπαιδευτικοί των ΔΡΑΣΕ με το πέρας της αντικατάστασης θα μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους και δεν θα χάνουν τη θέση τους στο μητρώο των ΔΡΑΣΕ.

- H σειρά κατανομής των εκπαιδευτικών που καλούνται σε αντικαταστάσεις, θα πρέπει να γίνεται με βάση τον Πινάκων Διοριστέων, πρακτική η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Σε αντίθετη περίπτωση πιθανόν να δημιουργηθούν αδικίες, τόσο ως προς την αμοιβή αλλά και ως προς την προϋπηρεσία τους. Σημειώνουμε ότι, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία, η προϋπηρεσία είναι πολύ σημαντική για τη μελλοντική κατάταξη των εκπαιδευτικών στον κατάλογο διοριστέων και διορισίμων. Θεωρούμε δεδομένο, ότι η ΕΕΥ θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση όλων των αντικαταστάσεων οι οποίες έχουν δοθεί, για σκοπούς διαφάνειας.

 

Πέρα των πιο πάνω, θα θέλαμε να επαναφέρουμε το θέμα περιπτώσεων που ο/η εκπαιδευτικός που είναι με άδεια, επιστρέφει πρόωρα στην εργασία του/της, τερματίζοντας πρόωρα την αντικατάσταση. Υπήρξαν περιπτώσεις που αντικαταστάτες προσήλθαν στην εργασία τους το πρωί, μόνο για να ενημερωθούν πως δεν τους χρειάζεται το σχολείο, χάνοντας τόσο τον μισθό τους, όσο και την υπηρεσία τουλάχιστον μιας ημέρας. Το πρόβλημα αυτό έχει παρουσιαστεί ξανά τόσο με τη μείωση των ημερών υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού των επαφών θετικών κρουσμάτων και αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα με την εφαρμογή του μέτρου Test to stay, αφού εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν άδεια για φύλαξη του παιδιού τους που είναι επαφή, ενδέχεται να τερματίσουν την αντικατάσταση οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε όπως ληφθεί πρόνοια έτσι ώστε οι αντικαταστάτες/τριες να μην αδικούνται στις περιπτώσεις που αναγκάζονται σε πρόωρο τερματισμό και να τους δίνεται το δικαίωμα άμεσα να διεκδικήσουν νέα αντικατάσταση μετά από έγκαιρη ενημέρωσή τους.

 

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση. Κοινός μας στόχος, παραμένει η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε αυτές τις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Actions: E-mail | Permalink |