24

Διαδικασία πρόωρου τερματισμού αντικαταστάσεων

 

Κύριε,

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στις διαδικασίες αποδέσμευσης θετικών περιστατικών, προκύπτουν κάποια θέματα, ως αποτέλεσμα του τρόπου εφαρμογής των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, τα οποία θα θέλαμε να θέσουμε εις γνώση σας προς εξεύρεση λύσης.

 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που είναι θετικοί/ές, μπορούν να προσέρχονται κατά την 7η, 8η ή 9η μέρα στα προκαθορισμένα σημεία του Υπουργείου Υγείας για διενέργεια Rapid test, έτσι ώστε να αποδεσμευτούν νωρίτερα από τις 10 μέρες. Σε περίπτωση που είναι αρνητικοί/ές λαμβάνουν μήνυμα αποδέσμευσης, με το οποίο μπορούν να προσέλθουν στην εργασία τους την επόμενη μέρα. Το ίδιο ισχύει και για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται με άδεια για φύλαξη τέκνου που είναι θετικό στον ιό, αφού τα παιδιά τους δικαιούνται να αποδεσμευτούν με τον ίδιο τρόπο.

 

Σε αρκετές περιπτώσεις η όλη διαδικασία αποδέσμευσης γίνεται με καθυστέρηση, μετά το μεσημέρι, με αποτέλεσμα οι σχολικές μονάδες, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και οι αντικαταστάτες/τριες να ενημερώνονται αργοπορημένα. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αντικαταστάτες/τριες προσήλθαν στην εργασία τους και βρέθηκαν προ εκπλήξεως, όταν διαπίστωσαν πως ο/η εκπαιδευτικός που αντικαθιστούσαν είχε επιστρέψει στην εργασία του/της.

 

Τη στιγμή που εκατοντάδες σχολεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την έγκαιρη αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, είναι κρίμα να υπάρχουν αντικαταστάτες/τριες πρόθυμοι/ες για εργασία και λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης των διαδικασιών να μην μπορούν να αξιοποιηθούν.

 

Υπενθυμίζουμε πως το πιο πάνω ζήτημα αναδείχθηκε και στις 24 Ιανουαρίου, σε επιστολή της ΠΟΕΔ προς την ΕΕΥ και κοινοποίηση στη ΔΔΕ. Παρακαλούμε όπως ληφθεί πρόνοια έτσι ώστε οι διαδικασίες πρόωρης αποδέσμευσης γίνονται έγκαιρα, με τρόπο που να μην αδικούνται αντικαταστάτες/τριες και να τους δίνεται το δικαίωμα άμεσα να διεκδικήσουν νέα αντικατάσταση μετά από έγκαιρη ενημέρωσή τους. Μια τέτοια πρακτική θα βοηθούσε τη λειτουργία των σχολείων σε αυτές τις δύσκολες ομολογουμένως συνθήκες.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Actions: E-mail | Permalink |