13

Κ. Πρόδρομο Προδρόμου

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα:  Διορισμός αντικαταστατών/ριών εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης

 

Έντιμε κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, θα θέλαμε να σημειώσουμε την επιτακτική ανάγκη όπως η εν λόγω πρακτική διορισμού αντικαταστατών με πλήρες ωράριο, συνεχίσει τόσο μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς όσο και στην επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό προκύπτει από τις συνεχιζόμενες μεγάλες ανάγκες για αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών που δικαιολογημένα απουσιάζουν.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

 

Με τιμή,

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

 

 

 

Actions: E-mail | Permalink |