15

Κ. Πρόδρομο Προδρόμου

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα: Συζήτηση θεμάτων Ειδικής Εκπαίδευσης – Βελτίωση συνθηκών εργασίας Ειδικών Εκπαιδευτικών

 

Έντιμε κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και εν αναμονή της διεξαγωγής του απαιτούμενου διαλόγου για μετάβαση στην Ενιαία Εκπαίδευση, καταθέτουμε την ανάγκη έναρξης διαλόγου μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ με στόχο προς επίλυση ζητημάτων που αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση στην Ειδική Εκπαίδευση.

 

 1. Διαδικασία διαλόγου για θέσπιση Νομοθεσίας και Κανονισμών Ενιαίας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των επιστολών μας ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2021 και 9 Ιουνίου 2021, επαναφέρουμε εκ νέου το θέμα και ζητούμε άμεσα συνάντηση για ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας όσον αφορά το θέμα της Νομοθεσίας και Κανονισμών Ενιαίας Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε τη διαφωνία της Οργάνωσης σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Ως εκ τούτου υπενθυμίζουμε το αίτημά μας για διαφοροποίησή της, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά, σε ένα ουσιαστικό διάλογο, όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι.

 

 1. Θεσμός υπεύθυνου τμήματος στα Ειδικά Σχολεία

Ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος έχει εφαρμοστεί στα Δημοτικά, στα Νηπιαγωγεία και στις Ειδικές Μονάδες. Εκκρεμεί η εφαρμογή του στα Ειδικά Σχολεία. Πρόκειται για ένα θεσμό που υποβοηθά σημαντικά το έργο των εκπαιδευτικών, προς όφελος των παιδιών και επιβάλλεται να ολοκληρωθεί και στην Ειδική Εκπαίδευση.

 1. Θέματα αξιολόγησης και παραπομπής των παιδιών

Τα τελευταία χρόνια είναι αυξανόμενος ο αριθμός παιδιών που παραπέμπονται στις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα για παροχή Ειδικής Εκπαίδευσης. Ο μεγάλος αριθμός παιδιών έχεις ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισής τους. Η καθυστέρηση οφείλεται αφενός στον μεγάλο αριθμό παιδιών και αφετέρου σε δυσκίνητες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα εντοπίζεται έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην όλη διαδικασία παραπομπής, έγκρισης και παρακολούθησης των περιστατικών σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

 1. Παρεχόμενος χρόνος Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας

Μέχρι πριν μερικά χρόνια το ΥΠΠΑΝ, σε θέματα παροχής Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας, έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά να στηρίζονται με 2.5 περιόδους Ειδικής Εκπαίδευσης και 2 περιόδους Λογοθεραπείας. Τα τελευταία χρόνια, έχει μειωθεί ο χρόνος αυτός. Η μείωση αυτή εν μέρη οφείλεται στο γεγονός ότι στα μέσα της χρονιάς εγκρίνονται και άλλες περιπτώσεις παιδιών, τόσο για Ειδική Εκπαίδευση όσο και για Λογοθεραπεία. Μάλιστα λόγω αυτής της κατάστασης, κάποιες φορές παρατηρείται μετακίνηση στα μέσα της σχολικής χρονιάς Ειδικών Εκπαιδευτικών, κάτι που αναστατώνει τόσο τις σχολικές μονάδες όσο και τα παιδιά τα οποία καλούνται να αλλάξουν Ειδικό Εκπαιδευτικό/Λογοθεραπευτή.

Θεωρούμε ότι η πολιτική στήριξης αυτών των παιδιών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, έτσι ώστε αυτή να στηρίζεται καθαρά σε επιστημονικά τεκμήρια και στη βάση των αναγκών του κάθε παιδιού.

 

 1. Ανάγκη παροχής Εργοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση, δυνατότητα παροχής θεραπευτικής αγωγής που να αφορά την Εργοθεραπεία και Φυσιοθεραπεία υπάρχει μόνο στα Ειδικά Σχολεία. Θεωρούμε ότι το ΥΠΠΑΝ οφείλει να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές για παροχή όλων των εύλογων προσαρμογών για φοίτηση των παιδιού με βάση την αξιολόγησή του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δημιουργηθούν χώροι με απαραίτητο εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή, έτσι ώστε να παρέχονται στα παιδιά οι θεραπείες που χρειάζονται στο σχολείο φοίτησής τους, από εξειδικευμένο προσωπικό. Την ίδια στιγμή, πρέπει να επιτραπεί η εργοδότηση Εργοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών και στη Γενική Εκπαίδευση, πέραν από τα Ειδικά Σχολεία.

 

 1. Δημιουργία διαφοροποιημένου υλικού

Καταγράφεται η ανάγκη δημιουργίας απλοποιημένου/διαφοροποιημένου υλικού για κάθε τάξη ή/και για κάθε διαταραχή, έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν το επίπεδο μάθησης της τάξης τους στη βάση των δικών τους αναγκών.

 

 1. Αίθουσες  Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας.

Σύμφωνα με τον νομοθεσία περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κάθε αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αντί αυτού, σε αρκετές αίθουσες Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου ενώ σε αρκετά Νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν καν αίθουσες λογοθεραπείας. Ζητούμε την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλες τις σχολικές μονάδες.

 

 1. Έγκριση και εφαρμογή εγκεκριμένων σταθμισμένων εργαλείων για αξιολόγηση

Παρατηρείται το φαινόμενο να αξιολογούνται παιδιά με στόχο να αποφασιστεί  αν εμπίπτουν  στον όρο «παιδί με ειδικές ανάγκες»,  έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν την απαραίτητη στήριξη. Ως εργαλεία αξιολόγησης των παιδιών, χρησιμοποιούνται άτυπα εργαλεία ή οτιδήποτε έχει δημιουργήσει ο/η κάθε Ειδικός Εκπαιδευτικός. Θεωρούμε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στη δημιουργία εγκεκριμένων αξιολογητικών εργαλείων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσει στην επιμόρφωση όλων των Ειδικών Εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των εργαλείων αυτών. Εισήγησή μας όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο, το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχωρήσει στη δημιουργία αξιολογητικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στον πληθυσμό της χώρας μας.

Όσον αφορά τη δημιουργία Ομάδων Αξιολόγησης / Επαναξιολόγησης παιδιών Ειδικής Εκπαίδευσης, ζητούμε ενημέρωση από το ΥΠΠΑΝ για το εν λόγω πρόγραμμα και για τη διαδικασία στελέχωσής του. Παράλληλα, ζητούμε ενημέρωση για το μέχρι στιγμής έργο των ομάδων.

 

 1. Μείωση μαθητών ανά τάξη και παροχή χρόνου στον εκπαιδευτικό τάξης στις περιπτώσεις που φοιτά παιδί με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες και θέματα υγείας (πχ. αυτισμό, σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομα, διαταραχές, σοβαρά προβλήματα υγείας)

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα για μείωση του αριθμού των μαθητών της τάξης με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που σε αυτή φοιτά παιδί ή παιδιά με αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες. Δυστυχώς, η πρόνοια αυτή της νομοθεσίας δεν εφαρμόζεται. Η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο θα στηρίξει ουσιαστικά τα παιδιά αυτά, αλλά και όλα τα παιδιά της τάξης.

Επιπλέον, προκειμένου ο εκπαιδευτικός της τάξης να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού/των παιδιών, χρειάζεται η απαλλαγή του από αριθμό διδακτικών περιόδων έτσι ώστε:

(α) Να μπορεί να παρέχει ειδική αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά

(β) Να μπορεί να προετοιμάσει διαφοροποιημένο υλικό και να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του/της

(γ) Να μπορεί να συνεργαστεί με τους γονείς του παιδιού ή/και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται, με σκοπό την παροχή σ' αυτό κάθε βοήθειας, στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 

 1. Χρόνος διακίνησης Ειδικών Εκπαιδευτικών

Ο χρόνος διακίνησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών λαμβάνεται  υπόψη κατά τη  στελέχωση στην  αρχή της χρονιάς, όπως  προβλέπεται και στη σχετική εγκύκλιο  που αποστέλλεται από το ΥΠΠΑΝ στα σχολεία και αφορά τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των Ειδικών Εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός αυτό, όταν εγκρίνονται νέα περιστατικά, ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη, με αποτέλεσμα να μην τηρείται η συγκεκριμένη οδηγία.

Ζητούμε όπως εφαρμοστεί η πολιτική μείωσης του χρόνου κατά δύο περιόδους όσων εκπαιδευτικών μετακινούνται από την έδρα τους. Η πολιτική αυτή εφαρμοζόταν πριν το 2012.

 

 1. Πρωτόκολλο σωματικής παρέμβασης και πρωτόκολλο διαχείρισης επιθετικής συμπεριφοράς

Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος εκπαιδευτικοί ή συνοδοί να κατηγορηθούν για σωματική παρέμβαση, κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί πρέπει να παρέμβουν για να αποτρέψουν τον αυτοτραυματισμό  μαθητή/ριας ή τον τραυματισμό άλλου παιδιού. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία πρωτοκόλλου σωματικής παρέμβασης και διαχείρισης επιθετικής συμπεριφοράς, το οποίο θα πρέπει να περιληφθεί στους κανονισμούς λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

 1. Θέματα Σχολικών Συνοδών για παιδιά Ειδικής Εκπαίδευσης

Η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι πρέπει να συζητηθούν μια σειρά από αιτήματα και θέματα που αφορούν τους σχολικούς συνοδούς. Αυτά αφορούν τις πραγματικές ανάγκες για διορισμό συνοδών, τα προσόντα που πρέπει να έχουν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού / των παιδιών, καθώς και τις διαδικασίες διορισμού τους από τις Σχολικές Εφορείες.

 

 1. Οργανικές θέσεις για ψυχολόγους και αύξηση οργανικών θέσεων ειδικών εκπαιδευτικών στα ειδικά σχολεία.

Διαπιστώνεται η ανάγκη μόνιμης παρουσίας ψυχολόγων στα Ειδικά Σχολεία, αφού τις γνώσεις του/της τις χρειάζονται τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των παιδιών.

Όσον αφορά την ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης, έχουν ήδη αποσταλεί στο ΥΠΠΑΝ σχετικές επιστολές, με πιο πρόσφατη αυτή της 8ης Απριλίου 2022.

 

Αναμένουμε συνάντηση για τα πιο πάνω θέματα το συντομότερο δυνατόν. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |