18

Κ. Πρόδρομο Προδρόμου

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Ανάγκη κτηριακής αναβάθμισης σχολικών υποδομών

 

Έντιμε κύριε,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να καταθέσουμε την ανάγκη αναβάθμισης των σχολικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

 

  1. Αναβάθμιση σχολικών κτηρίων

Είναι επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης των σχολικών κτηρίων έτσι ώστε να μην είναι ενεργοβόρα αλλά προσαρμοσμένα στις περιβαλλοντικές συνθήκες του τόπου μας. Είναι απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έγνοια το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η αξιοποίηση όλων των τεχνικών μέσων που θα διασφαλίζουν τη θερμομόνωσή τους. Σε αυτό βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα σχολικών κτηρίων που είναι διατηρητέα.

 

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διευρυνθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και η εγκατάσταση κλιματιστικών καθώς και συστημάτων/συσκευών εξαερισμού σ’ όλα τα σχολεία. Επιπλέον, σε αρκετές σχολικές μονάδες υπάρχει ανάγκη δημιουργίας στεγάστρων και άλλων στεγασμένων χώρων για υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και αναβάθμισης σχολικών χώρων, ώστε να καταστούν όσο το δυνατόν φιλικότερα για τα παιδιά με αναπηρία. Σημειώνουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν αίθουσες ή/και κατάλληλες αίθουσες Ειδικής Εκπαίδευσης και Λογοθεραπείας.

 

Τέλος, σημειώνουμε την ανάγκη για επαρκή τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων.

 

  1. Πρόγραμμα ανέγερσης αιθουσών πολλαπλής χρήσης

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα ανέγερσης αιθουσών πολλαπλής χρήσης του ΥΠΠΑΝ, τέθηκε σε αναστολή το 2013. Σύμφωνα με προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις, η επαναφορά του προγράμματος αναμενόταν το 2020. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

 

Η ύπαρξη αίθουσας πολλαπλής χρήσης εντός του σχολικού χώρου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και με τις συνθήκες εργασίας μαθητών και των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα η ύπαρξη αίθουσας πολλαπλής χρήσης:

 

•    υποστηρίζει την πραγματοποίηση ποικιλίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

•    βελτιώνει τις συνθήκες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής,

•    διευκολύνει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τόσο της σχολικής μονάδας όσο και άλλων φορέων ή οργανωμένων συνόλων της περιοχής και

•    δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ποικιλίας προγραμμάτων κατά τον χρόνο του απογεύματος (μαθήματα χορού, καλαθόσφαιρας κλπ.).

 

Η ΠΟΕΔ ζητά από το ΥΠΠΑΝ όπως  προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο για την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων όσο και για την επαναφορά του προγράμματος ανέγερσης αιθουσών πολλαπλής χρήσης.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |