19

Κ. Πρόδρομο Προδρόμου

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα: Συζήτηση θεμάτων Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Έντιμε κύριε,

 

Η Προδημοτική Εκπαίδευση, η οποία θεωρείται και η βάση της πυραμίδας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αντιμετωπίζει σειρά ζητημάτων, των οποίων η επίλυση θα βελτίωνε σημαντικά περαιτέρω την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αν και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Προδημοτική Εκπαίδευση είναι δεκάδες, πιο κάτω παραθέτουμε μερικά που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο στοχευμένου και ουσιαστικού διαλόγου με στόχο την επίλυσή τους:

 

  1. Ολοκλήρωση θεσμού υπεύθυνου τμήματος στα νηπιαγωγεία:

Οι ιδιαιτερότητες της ηλικιακής ομάδας των παιδιών που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία σε συνδυασμό με το ότι σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν δύο ή και περισσότερες ηλικιακές ομάδες, αλλά και οι αριθμοί των παιδιών ανά τάξη, δικαιολογούν την άμεση ολοκλήρωση του θεσμού στα Νηπιαγωγεία στη βάση και της σχετικής συμφωνίας 2021.

 

  1. Επέκταση δωρεάν υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο τρόπος εφαρμογής της συγκεκριμένης πολιτικής, εξακολουθεί να μας απασχολεί έντονα και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου. Αναφορικά με το εν λόγω σημείο, σας έχουμε αποστείλει και σχετική επιστολή στις 2 Νοεμβρίου 2021.

 

  1. Γραμματειακό προσωπικό στα Νηπιαγωγεία

Η παρουσία Γραμματειακού προσωπικού σε όλα τα Νηπιαγωγεία, όλες τις ώρες λειτουργίας τους, θα βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και θα επιτρέψει στις Νηπιαγωγούς να εστιαστούν περισσότερο στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

 

  1. Σχολικές βοηθοί

Επιβάλλεται το κάθε τμήμα να έχει τη δική του, καταρτισμένη, σχολική βοηθό. Η πρόσληψη των 116 πρόσθετων σχολικών βοηθών τόσο κατά τη φετινή σχολική χρονιά όσο και κατά την περσινή, βοήθησε σημαντικά τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια προς τα παιδιά και τις Νηπιαγωγούς.

 

  1. Οργανικές θέσεις

Υπάρχει σημαντικός αριθμός Νηπιαγωγείων τα οποία θα έπρεπε να διοικούνται από Διευθύντρια ή Βοηθό Διευθύντρια. Λόγω του μειωμένου αριθμού οργανικών διευθυντικών θέσεων, αριθμός Νηπιαγωγείων διοικείται είτε από Βοηθό Διευθύντρια είτε από απλή Νηπιαγωγό και κάποιες φορές, σε περιπτώσεις μονοθέσιων Νηπιαγωγείων, από συμβασιούχο. Επιπλέον, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, προκύπτουν θέματα αναφορικά με τη μη παροχή/θεσμοθέτηση διοικητικού χρόνου σε Νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε μονοθέσια σχολεία. Ταυτόχρονα, παρατηρείται πρόβλημα και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, λόγω του ότι η περιπατητική Νηπιαγωγός επισκέπτεται μόνο μία φορά το σχολείο με αποτέλεσμα ο εξωδιδακτικός χρόνος της διευθύνουσας Νηπιαγωγού να συγκεντρώνεται στη μία μέρα.

 

Η αύξηση των οργανικών θέσεων Διευθύντριας και Βοηθού Διευθύντριας με βάση τον αριθμό και το μέγεθος των σχολείων επιβάλλεται, έτσι ώστε να ενισχυθεί τόσο η διοίκηση όσο και η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

 

  1. Πρόβλημα αντικαταστάσεων

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης λόγω μη έγκαιρης αποστολής αντικαταστατών εντάθηκε και αναδείχθηκε λόγω της πανδημίας, αλλά για τα νηπιαγωγεία δεν είναι κάτι νέο. Δυστυχώς, λόγω του μεγάλου αριθμού μονοθέσιων και διθέσιων νηπιαγωγείων η μη έγκαιρη αποστολή αντικαταστατών, δυσκολεύει αφάνταστα το έργο των νηπιαγωγών. Για επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης και της μη έγκαιρης αποστολής αντικαταστατών στα Νηπιαγωγεία, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η δεξαμενή αντικαταστατών από την επόμενη σχολική χρονιά.

 

  1. Προϋπολογισμοί Νηπιαγωγείων

Πρέπει να προνοούν την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Νηπιαγωγείων και να είναι διακριτοί από τις υπόλοιπες βαθμίδες, αφού αυτά που τα Νηπιαγωγεία χρειάζονται είναι εντελώς διαφορετικά σε είδος και ποσότητα.

 

  1. Παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

Επιβάλλεται να εξεταστεί το θέμα της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στα Νηπιαγωγεία, ειδικά αυτών που εγγράφονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να ενισχυθούν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και να γίνεται πιο ομαλά η ένταξή τους στο σχολείο αλλά και στην κυπριακή κοινωνία.

 

  1. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Είναι αναγκαίο να εξεταστεί άμεσα το θέμα της στήριξης παιδιών με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, που δεν εμπίπτουν στην Ειδική Εκπαίδευση, στα Νηπιαγωγεία.

 

  1. Ενίσχυση Προδημοτικής Εκπαίδευσης με Παιδαγωγικούς Συμβούλους

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί και η Προδημοτική Εκπαίδευση με Παιδαγωγικούς Συμβούλους οι οποίοι θα στηρίζουν τα σχολεία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Η Οργάνωση είναι έτοιμη να καταθέσει εισηγήσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Δημόσιων Νηπιαγωγείων, τη στήριξη του έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

Actions: E-mail | Permalink |