22

Δήλωση ενδιαφέροντος από εθελοντές ΠΟΕΔ με στόχο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Πάφο

 

Η ΠΟΕΔ στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και δράσης και σε συνεννόηση με το Υφυπουργείο Πρόνοιας, ζητά όπως δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες ενδιαφέρονται να παρέχουν εθελοντικά, σε απογευματινό χρόνο, τις υπηρεσίες τους για την δημιουργική απασχόληση (π.χ. διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Φυσική Αγωγή κλπ.) των ανήλικων παιδιών (ηλικίας 16-17 ετών) τα οποία έχουν μεταφερθεί από το Κέντρο Πρώτης Φιλοξενίας «Πουρνάρα» σε κτηριακό συγκρότημα της Επαρχίας Πάφου.

 

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, παρακαλούμε όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3v4Frbz. Λεπτομέρειες θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες από τους/τις λειτουργούς του Κέντρου Φιλοξενίας.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |