05

Αξιολόγηση μαθητή/τριας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Έντιμε κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επιθυμούμε αρχικά να σημειώσουμε ότι ως ΠΟΕΔ αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα της αξιολόγησης του μαθητή/τριας, που αναμφίβολα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν πληθώρα μεθόδων και ειδών αξιολόγησης που βοηθούν τόσο στην πρόοδο των παιδιών, όσο και στον εντοπισμό παιδιών που χρήζουν στήριξης και ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε εισηγήσεις αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης του μαθητή/τριας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Η ανάγκη για εποικοδομητικό διάλογο αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο και όσον αφορά το «εργαλείο αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών Προδημοτικής σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής». Αναφορικά με το εν λόγω εργαλείο, σας καταθέτουμε τους έντονους προβληματισμούς και επιφυλάξεις της Οργάνωσης. Φάνηκε μάλιστα ότι οι εν λόγω προβληματισμοί μας επιβεβαιώθηκαν από δημόσιες τοποθετήσεις έγκριτων Ακαδημαϊκών, μελών της συγγραφικής ομάδας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης, για την ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου εργαλείου ως μέσο αξιολόγησης των παιδιών Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Οι προβληματισμοί της Οργάνωσης, αναφορικά με το «εργαλείο αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών Προδημοτικής σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής», αφορούν τόσο την ακαταλληλότητα της χρονικής στιγμής κατά την οποία κλήθηκαν οι Νηπιαγωγοί να εφαρμόσουν το εν λόγω εργαλείο, όσο και το γεγονός ότι η εφαρμογή του επί του πρακτέου εγείρει θέματα ασφάλειας. Τέλος, καταθέτουμε προβληματισμό και όσον αφορά το περιεχόμενο του εν λόγω εργαλείου και κατά πόσο προσθέτει σε θέματα αξιολόγησης.

 

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι o έγκαιρος εντοπισμός και η στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί προτεραιότητα για την Οργάνωση και κοινός στόχος με το ΥΠΠΑΝ. Ως εκ τούτου, είμαστε σίγουροι ότι μέσα από εξαντλητικό και εποικοδομητικό διάλογο μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε και να βελτιώσουμε το σχέδιο αξιολόγησης μαθητή/τριας, προς όφελος του εκπαιδευτικού συστήματος και των ίδιων των παιδιών. Για τον σκοπό αυτό ζητούμε συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε η αξιολόγηση μαθητή/τριας την επόμενη χρονιά να μπορεί να εφαρμοστεί απρόσκοπτα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

 

Actions: E-mail | Permalink |