06

Αίτημα για συνάντηση Γραμματείας ΠΟΕΔ με ΥΠΠΑΝ

 

Έντιμε κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει των διεργασιών που γίνονται στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη στελέχωση της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023, ζητούμε όπως οριστεί ημερομηνία συνάντησης με τη Γραμματεία ΠΟΕΔ προς ενημέρωση και ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων/εισηγήσεων.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης και αναφορικά με το θέμα της στελέχωσης της νέας σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών για μαθητές/ριες με μεταναστευτική βιογραφία, ειδικότερα στις σχολικές μονάδες ΔΡΑΣΕ+, τις εκπαιδευτικές πολιτικές για παιδιά με ρίσκο λειτουργικού αναλφαβητισμού, τα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, η επέκταση του θεσμού Υπεύθυνου Τμήματος καθώς και η ανάγκη αύξησης του διοικητικού χρόνου των διευθυντικών ομάδων.

 

Κλείνοντας, και με αναφορά στις επιστολές μας ημερομηνίας 8.4.2022 (Δημιουργία νέων οργανικών θέσεων), 13.4.2022 (Αύξηση διοικητικού χρόνου διευθυντικής ομάδας), 15.4.2022 (Θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης), 18.4.2022 (Ανάγκη κτηριακής αναβάθμισης σχολικών υποδομών), 19.4.2022 (Θέματα Προδημοτικής Εκπαίδευσης) και 3.6.2022 (Αξιολόγηση μαθητή/τριας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) ζητούμε όπως τροχοδρομηθούν συναντήσεις και για τα θέματα που εγείρονται στις εν λόγω επιστολές.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |