08

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών,

Υπουργείο Οικονομικών,

Λευκωσία

 

Θέμα: Καταβολή πλήρους Σύνταξης σε  Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και Αστυνομικούς που αφυπηρετούν πρόωρα (5 χρόνια πριν την ηλικία αφυπηρέτησης)

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια τόσο της διά ζώσης συνάντησής μας που έγινε στις 21 Ιανουαρίου όσο και στην αναφορά που γίνεται στο Νέο Νομοσχέδιο για τα Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 

 1. Η ΠΟΕΔ και ο Σύνδεσμος Αστυνομικών Κύπρου διαφωνούν έντονα με το άρθρο 45 παράγραφος (2) στο νέο νομοσχέδιο όπου αναφέρεται ότι:

 

45 (2)Σε περίπτωση που μέλος του Σχεδίου υποβάλλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 30, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, του καταβάλλεται εφάπαξ ποσό και σύνταξη όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 26 και ο χρόνος καταβολής του εφάπαξ ποσού και ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης, καθορίζονται ως ακολούθως:

 1. η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται στο μέλος μόλις συμπληρώσει την ηλικία των  εξήντα (60) ετών· και   
 2. το εφάπαξ ποσό με τη συμπλήρωση της ηλικίας των πενήντα (50) ετών: 

 

 1. Παρόμοια τροποποίηση πρέπει να γίνει και στον υφιστάμενο Νόμο του 2012 (216(I)/2012) οπού σύμφωνα με τροποποίηση που έγινε το 2017 και παρέμεινε και μετά την τροποποίηση του 2020 αναφέρεται:

 

«Ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης και ο χρόνος έναρξης καταβολής του εφάπαξ ποσού αναφορικά με τους κρατικούς υπαλλήλους που έχουν μικρότερο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων, μειώνεται κατά τόσα χρόνια όση είναι η διαφορά μεταξύ του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπόλοιπων κρατικών υπαλλήλων».

 

 1. Η εν λόγω πρόνοια στη νομοθεσία αλλά και η υφιστάμενη, στην ουσία αφαιρούν από τα κεκτημένα δικαιώματα τόσο των δασκάλων όσο και των αστυνομικών όσον αφορά την ηλικία καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης.

 

 1. Στην υφιστάμενη νομοθεσία η αδικία αυτή διορθώθηκε με τον τροποποιητικό Ν. 183(I)/2015: «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2015». Προς έκπληξη όλων η διόρθωση κράτησε μόνο 2 χρόνια αφού με νέες τροποποιήσεις του 2017 και 2020 επανήλθε η αδικία, αδικία που υφίσταται μέχρι σήμερα.

 

 1. Αίτημα και των δύο Οργανώσεών είναι όπως σε περίπτωση που μέλος του Σχεδίου υποβάλλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 30, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο, του καταβάλλεται εφάπαξ ποσό και σύνταξη όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 26 και ο χρόνος καταβολής του εφάπαξ ποσού και ο χρόνος έναρξης καταβολής της σύνταξης στο νέο νομοσχέδιο να είναι όπως πιο κάτω:
  1. Η σύνταξη καταβάλλεται 5 χρόνια πριν την υποχρεωτική αφυπηρέτηση.
  2. Το εφάπαξ καταβάλλεται 15 χρόνια πριν την υποχρεωτική αφυπηρέτηση.

 

 1. Η ίδια διόρθωση θα πρέπει να γίνει και στον υφιστάμενο νόμο (σύνταξης Β και εφάπαξ Β) όπου θα πρέπει να αφαιρεθεί η τροποποίηση που έγινε το 2017 και παρέμεινε και με την τροποποίηση του 2020 και στη θέση της να μπει το πιο κάτω:
  1. Η σύνταξη Β καταβάλλεται 5 χρόνια πριν την υποχρεωτική αφυπηρέτηση.
  2. Το εφάπαξ Β καταβάλλεται 15 χρόνια πριν την υποχρεωτική αφυπηρέτηση.

 

 1. Η ρύθμιση θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά και για όσους συναδέλφους προχώρησαν το 2020 με το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης, αφού πρόκειται για πολύ μικρό αριθμό συναδέλφων.

 

 1. Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση αφενός αδικεί όσους συναδέλφους προχώρησαν το 2020 με το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης, αλλά και όσους/όσες θα αφυπηρετήσουν πρόωρα στο μέλλον. Αφετέρου λειτουργεί ως αντικίνητρο για όσους και όσες συναδέλφους επιλέξουν στο μέλλον να αφυπηρετήσουν πρόωρα πριν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, αφού ουσιαστικά μόνο δύο χρόνια θα έχουν αυτό το δικαίωμα μια και αν αφυπηρετήσουν πρόωρα, θα έχουν επιπρόσθετες απώλειες στην σύνταξή τους, πέραν από τις αποκοπές (πέναλτις) που προβλέπονται από τη νομοθεσία σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

 

 

Η Πρόεδρος ΠΟΕΔ                                                 Ο Πρόεδρος ΣΑΚ

 

 

        Μύρια  Βασιλείου                                           Κυριάκος Χαραλάμπους

 

 

Actions: E-mail | Permalink |