14

Χρεώσεις Ταμείου Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Έντιμε κύριε,

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ως γνωστόν τα λεφτά που οι Σχολικές Εφορείες διαθέτουν προς χρήση στις Σχολικές Μονάδες, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (ταμείο διευθυντή). Δυστυχώς οι τράπεζες, το τελευταίο διάστημα και θεωρώντας τους συγκεκριμένους λογαριασμούς ως «επαγγελματικούς», προχωρούν  σε χρεώσεις που αντιστοιχούν στα έξοδα τήρησης τέτοιων λογαριασμών. Αποτέλεσμα αυτού είναι από κάθε σχολική μονάδα να αποκόπτεται ετησίως ποσό πέραν των 100 ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος των παιδιών του κάθε σχολείου.

 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες προς επίλυση του συγκεκριμένου θέματος έτσι ώστε τα λεφτά που η Σχολική Εφορεία διαθέτει προς τις σχολικές μονάδες, να αξιοποιούνται στον μέγιστο βαθμό από τα σχολεία, προς όφελος των παιδιών.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε.

 

ς

Actions: E-mail | Permalink |