18

Η ΠΟΕΔ αναγνωρίζει τη σημασία και τον πολύτιμο ρόλο που μπορεί να επιτελέσει το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των παιδιών. Για να μπορεί όμως το πρόγραμμα να επιτύχει τον σκοπό του και να επωφεληθούν οι μαθητές/τριες, πρέπει να λειτουργήσει κάτω από ορθές βάσεις.

 

Δυστυχώς κατά την περσινή σχολική χρονιά το πρόγραμμα δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και οι μαθητές/τριες που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση.

 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καθυστέρησε κατά δύο μήνες να ξεκινήσει, με αποτέλεσμα τα παιδιά να απωλέσουν υπερπολύτιμο χρόνο στήριξης τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.

 

Ταυτόχρονα, λίγες βδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος, λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που εργάζονταν στο πρόγραμμα με μερική απασχόληση με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών και επειδή δεν υπήρχαν αντικαταστάτες/τριες να εργαστούν στα σχολεία, το ίδιο το ΥΠΑΝ έκρινε απαραίτητο εκατοντάδες εργαζόμενοι στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+ να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα για να εργαστούν σε αντικαταστάσεις.  Μια απόφαση που και πάλι έφερε σε δυσμενή θέση τα παιδιά στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+. Αυτό το γεγονός, ανέδειξε και πάλι το επιχείρημα της Οργάνωσης ότι το πρόγραμμα ουσιαστικά λειτούργησε με την αξιοποίηση των 62 συμβασιούχων που διορίστηκαν στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+, οι οποίοι/ες ήταν αποκλειστικά τοποθετημένοι/ες σε αυτά τα σχολεία και επιτελούσαν τον ρόλο τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιο το ΥΠΑΝ, σε επιστολή προς την ΠΟΕΔ ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2021, έχει αποδεχθεί ότι οι συμβάσεις εξασφαλίζουν «καλύτερη λειτουργικότητα» στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+.

 

Για τη νέα σχολική χρονιά, δυστυχώς το ΥΠΑΝ όχι μόνο συνεχίζει να στελεχώνει τα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+ με εργοδότηση εκπαιδευτικών με το απαράδεκτο καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, αλλά και δεν προχωρεί στον διορισμό των 62 συμβασιούχων με τους/τις οποίους/ες λειτούργησε το πρόγραμμα κατά την περσινή σχολική χρονιά, η υπηρεσία των οποίων επικεντρώθηκε κυρίως στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

 

Θέση της ΠΟΕΔ είναι ότι η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, πρέπει να ενταχθεί στη στελέχωση της κάθε σχολικής μονάδας και όχι να γίνεται με αγορά υπηρεσιών. Σημειώνουμε δε ότι διαχρονική θέση της Οργάνωσης είναι η λειτουργία «Μεταβατικών Τμημάτων» για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, στο πλαίσιο των οποίων τα παιδιά να βοηθηθούν στην εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αλλά και η παραχώρηση χρόνου στις σχολικές μονάδες, ως μέρος της στελέχωσης, για παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας σε αυτά τα παιδιά.

 

Ως ΠΟΕΔ, οφείλουμε να προειδοποιήσουμε για την περαιτέρω περιθωριοποίηση και στοχοποίηση των μαθητών/τριών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη και να αναδείξουμε πως η αποκλειστική ευθύνη λανθασμένης και μη επαρκούς λειτουργίας του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ κατά την επόμενη σχολική χρονιά, βαραίνει το ΥΠΑΝ και τους χειρισμούς του.

 

Η ΠΟΕΔ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί τον περαιτέρω μαρασμό του θεσμού ούτε και την επέκταση της εργοδότησης εκπαιδευτικών σε πρωινό χρόνο, με το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Ταυτόχρονα η Οργάνωση δηλώνει την ετοιμότητά της να προσέλθει σε εποικοδομητικό διάλογο με συγκεκριμένες εισηγήσεις έτσι ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της περσινής απαράδεκτης κατάστασης που παρατηρήθηκε, όπως και οι οποιεσδήποτε δυσάρεστες και ανεπιθύμητες εντάσεις στον χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |