26

Δρ. Νεόφυτο Παπαδόπουλο

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

 

Θέμα : Καθεστώς εργοδότησης εκπαιδευτικών που απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Έντιμε κύριε,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στις 17 Ιουνίου 2022  στο ΥΠΑΝ, καταθέτουμε σειρά ερωτημάτων τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων από πλευράς σας. Συγκεκριμένα, μετά από τη συνάντηση αλλά και τη γραπτή θέση που μας έχετε αποστείλει 16 Ιουνίου 2022, ζητούμε όπως απαντηθούν τα πιο κάτω:

  1. Ποια θα είναι η υπερωριακή αμοιβή για το μόνιμο προσωπικό που θα εργάζεται στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία; Διευκρινίζουμε ότι κάθε κρατικός υπάλληλος έχει συγκεκριμένη υπερωριακή αμοιβή, η οποία ορίζεται βάσει της μισθολογικής κλίμακας στην οποία αμείβεται.
  2. Θα υπάρχει όριο στο σύνολο των ωρών που θα μπορούν να εργαστούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα Προαιρετικά ή/και Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία; Στην πρόταση υπάρχει μια γενική αναφορά ότι δεν θα υπάρχει όριο στον αριθμό των μόνιμων που θα εργοδοτούνται.
  3. Στη βάση ποιας κλίμακας θα είναι η αμοιβή των αδιόριστων εκπαιδευτικών που θα εργάζονται με συμβόλαια ορισμένου χρόνου στα ΠΟΣ ή/και ΕΟΣ; Όλες οι ώρες που θα προσφέρονται στα ΠΟΣ ή/και ΕΟΣ, θα έχουν την ίδια αμοιβή; (σίτιση, διοίκηση, διεύθυνση, διδασκαλία)
  4. Ποιο θα είναι το χρονικό πλαίσιο της σύμβασης; Τι θα περιλαμβάνει ως εργασιακά δικαιώματα (άδεια ασθενείας, απουσίας κλπ.);
  5. Από το νέο καθεστώς εργασίας (μισθωτού), ενδέχεται να προκύψει θέμα αναγνώρισης εκπαιδευτικής υπηρεσίας για σκοπούς διορισμού;
  6. Ποια θα είναι η διαδικασία πρόσληψης των αδιόριστων εκπαιδευτικών;
  7. Για τα ΕΟΣ επαναφέρουμε τη θέση μας ότι η στελέχωση των ΕΟΣ, και για τα μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος, πρέπει να εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών από το μόνιμο προσωπικό και στη συνέχεια, εάν και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να αναζητούνται άλλες λύσεις.

Σημειώνουμε ότι η  ΠΟΕΔ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να εργαστούν στα ΠΟΣ με ίδιο ωράριο/όρους εργοδότησης (9:30-15:05 ή 10:30-16:00) που εργάζονται στα ΕΟΣ ως ένας τρόπος διασφάλισης της σύνδεσης μεταξύ πρωινού και απογευματινού προγράμματος των σχολείων.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή της μισθωτής εργασίας θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη και τις δικαστικές αποφάσεις. Ζητούμε όπως καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα διαλόγου, ώστε να διασφαλιστεί πως οι συνάδελφοι θα εργάζονται με το καθεστώς του μισθωτού από τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023. Τέλος, σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων ΔΡΑΣΕ+, η ΠΟΕΔ έχει αποταθεί στο ΥΠΑΝ με σχετική αναλυτική επιστολή και αναμένεται θεσμικός διάλογος.

Βάσει των πιο πάνω ερωτημάτων και εισηγήσεων, αναμένουμε το συντομότερο δυνατό τις απαντήσεις σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Με τιμή,

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

Μύρια Βασιλείου                                                                  Χάρης Χαραλάμπους

Actions: E-mail | Permalink |