11

Πραγματοποιήθηκε στις 9/9/2022 συνάντηση των Οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΠΟΕΔ με τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το θέμα της εξέτασης του καθεστώτος απασχόλησης, των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σύμφωνα με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 2010 έως (ΑΡ 4) του 2021.

 

Οι πιο πάνω Οργανώσεις είχαν ζητήσει τη συνάντηση, για να συζητήσουν την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου και την πλήρη διερεύνηση των περιπτώσεων που αφορούν το καθεστώς απασχόλησης των εκπαιδευτικών που είναι με αγορά υπηρεσιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση. Οι αιτήσεις των επηρεαζόμενων, παραδόθηκαν από τις 27/7/2022, στο γραφείο της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να ασκήσει την εξουσία που της δίνεται από τον νόμο, όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησης.

 

Η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρθηκε στην έρευνα που έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει σύμφωνα με το Άρθρο 81 του βασικού νόμου. Μετά από συζήτηση υπήρξε διαβεβαίωση για την καταβολή εντατικών προσπαθειών ολοκλήρωσης της έρευνας το συντομότερο δυνατό, ώστε να λάβει απόφαση.

Οι οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΠΟΕΔ ζήτησαν και συμφωνήθηκε να συμβάλουν σε ό,τι χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η έρευνα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα της απασχόλησης των εκπαιδευτικών .

 

Η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι μέχρι την ολοκλήρωση και την λήψη της απόφασης της για το καθεστώς απασχόλησης, οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό ασφαλιστέων αποδοχών, ως αυτοεργοδοτούμενοι.

 

 

Από τις Οργανώσεις

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ , ΠΑΣΕΥ και ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |