12

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/σσες,

 

Η Οργάνωση έχει προχωρήσει στη δημιουργία πλατφόρμας, η οποία φιλοξενεί το ηλεκτρονικό μητρώο των μελών της ΠΟΕΔ.  Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Οργάνωση, αφού τα στοιχεία των μελών θα είναι επικαιροποιημένα ανά πάσα στιγμή.

 

Τα μέλη της ΠΟΕΔ προτρέπονται  να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://www.poedmembers.com/login και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους. Καλούνται επίσης σε περίπτωση, έκτακτης μετάθεσης ή μετακίνησης, να πράττουν το ίδιο.

 

Για να μπορέσει να συνδεθεί κάποιος, χρειάζεται να καταχωρήσει στην αρχική σελίδα:

-ΑΚΑ

-Αριθμό ταυτότητας

-Αριθμό κινητού (9ΧΧΧΧΧΧΧ)

 

Για να εισέλθει στα προσωπικά του στοιχεία, αφού καταχωρήσει τα προαναφερθέντα στοιχεία, στην επόμενη σελίδα, καταχωρεί τον κωδικό μιας χρήσης, που έχει λάβει στο κινητό που είχε καταχωρηθεί προηγουμένως. 

 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό

 

Όσοι/ες συνάδελφοι/σσες (αντικαταστάτες/τριες, συμβασιούχοι και μόνιμοι) δεν είναι μέλη της ΠΟΕΔ, μπορούν να εγγραφούν, συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους. Περισσότερες πληροφορίες στο: https://poed.com.cy/Εγγραφή-Νέων-Μελών-ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |