14

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,


Η ΠΟΕΔ ενημερώνει τα μέλη της ότι, με σημερινή απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει εγκρίνει 60 συμβάσεις προς κάλυψη αναγκών για διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία που ανήκουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε+.


Η ΠΟΕΔ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις μέχρι την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο αγώνας της Οργάνωσης θα συνεχιστεί, με στόχο την πλήρη κατάργηση του καθεστώτος της αγοράς υπηρεσιών στο Δημόσιο Σχολείο.

Actions: E-mail | Permalink |