26

Οδηγίες ΠΟΕΔ για αντικαταστάσεις

 

Ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Όσοι συνάδελφοι/ισσες διορίζονται για 29δπ, εργάζονται με πλήρες ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ωράριο και πληρώνονται κανονικά. Στο διδακτικό ωράριο, συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες/ώρα υπεύθυνου τμήματος.  

Σημ: με βάση τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων, είναι στα καθήκοντα των διευθύνσεων η κατανομή του διδακτικού χρόνου. 

 

2. Για όσους εργάζονται 28 δπ (όπως αναγράφεται στην ανάθεση αντικατάστασης από ΕΕΥ): 

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΝ δεν προσδιορίζει τα πρόσθετα καθήκοντα (διδακτικά ή μη). 

Ως ΠΟΕΔ, όμως, στείλαμε τότε  εγκύκλιο στα ΜΕΛΗ μας και έχουμε αναφέρει ότι: 

Α. Δικαιούνται να λείψουν από το σχολείο μια διδακτική περίοδο τη βδομάδα (αυτήν που δεν θα πληρωθούν, δηλαδή 29-28=1δπ). 

Β. Εκτελούν διδακτικό ωράριο 25 περιόδων (συμπ. Υπεύθυνου Τμήματος). To +3 δίνεται για να διεκπεραιώνονται πλήρως τα εξωδιδακτικά τους  καθήκοντα όπως : συνεδρία προσωπικού, παιδονομίες, διορθώματα ή άλλα μη διδακτικά καθήκοντα που τους αναθέτουν οι διευθύνσεις.  

 

3. Για όσους εργάζονται 26δπ, σύμφωνα με την ανάθεση της ΕΕΥ. 

Α. Ισχύει 23δπ διδακτικό ωράριο (συμπ ΥΤ), +3 περιόδοι  (To +3 δίνεται για να διεκπεραιώνονται πλήρως τα εξωδιδακτικά τους  καθήκοντα όπως : συνεδρία προσωπικού, παιδονομίες, διορθώματα ή άλλα μη διδακτικά καθήκοντα που τους αναθέτουν οι διευθύνσεις)

Β. Δικαιούται να απουσιάσει με οδηγίες ΠΟΕΔ προς τα μέλη της για 29-26=3δπ τη βδομάδα. 


Γενικά: 
➡️Παιδονομίες κανονικά όπως το υπόλοιπο προσωπικό. 

➡️ Συνεδρίες είναι μέρος του προγράμματος μας /της εργασίας μας  (συνήθως αν είναι μικρής διάρκειας αντικατάσταση, οι διευθύνσεις δίνουν άδεια στους αντικαταστάτες μας να μην παρευρεθούν, χωρίς να είναι υποχρέωση όμως των διευθύνσεων). 

➡️ Ωράριο είναι 7:30-1:05, εκτός της μέρας συνεδρίας του προσωπικού. Είναι στη διακριτική ευχέρεια και ευελιξία της σχολικής μονάδας, αν μπορεί, να βοηθήσει κάποιο/α  με το Ολοήμερο και να του επιτρέψει να φύγει πιο γρήγορα. Το ωράριο είναι μέχρι 1:05 εκτός τη μέρα που καθορίζεται η συνεδρία προσωπικού διάρκειας ακόμη 1 περιόδου


Στόχος των πιο πάνω είναι η αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ συναδέλφων.

 

Απουσία αντικαταστατών με Covid
1.    Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, οι συνάδελφοι αντικαταστάτες με covid δεν πληρώνονται, αλλά δικαιούνται επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
2.    Οι διευθύνσεις του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες των Επαρχιακών Γραφείων. 
3.    Είναι σε ισχύ η οδηγία της ΕΕΥ, για να επιστρέφουν οι αντικαταστάτες που ασθενούν λόγω covid πίσω στην αντικατάστασή τους, εφόσον φυσικά αυτή συνεχίζεται και μετά τον αυτοπεριορισμό. 
4.    Η ΠΟΕΔ θα επιδιώξει συνάντηση με το ΥΠΑΝ για μεταβολή της απόφασης να μην καταβάλλεται μισθός στους ασθενούντες συναδέλφους αντικαταστάτες με covid.

Actions: E-mail | Permalink |