27

Επιχορήγηση δύο προσφυγών:  

Α. για μετατροπή 30μηνης διακοπτόμενης υπηρεσίας με σύμβαση και 

Β. αθροιστικού 30μηνου αντικαταστατών, σε υπηρεσία αορίστου χρόνου.

 

•Η πρώτη προσφυγή αφορά συναδέλφους/ισσες που δεν έχουν διαδοχικές συμβάσεις (με διακοπή μιας ολόκληρης χρονιάς), αλλά έχουν τριάντα μήνες υπηρεσίας με σύμβαση και ΔΕΝ έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς. 

•Η δεύτερη προσφυγή αφορά τη μετατροπή εκπαιδευτικών με 30 μήνες αθροιστική υπηρεσία αντικατάστασης σε αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς στη θέση του αντικαταστάτη.

------------------------------------------------------ 
•Το ΔΣ της ΠΟΕΔ αποφάσισε όπως προχωρήσει σε επιχορήγηση: 

Α. μίας προσφυγής για ένα μέλος της ΠΟΕΔ, έτσι ώστε να αποδειχτεί και νομικά ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 3 συμβάσεις στο δημόσιο (συνολικά 30 μήνες) θα μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι.
Β. Μιας προσφυγής για ένα μέλος της ΠΟΕΔ, αντικαταστάτη/αντικαταστάτρια με 30 μήνες αθροιστική υπηρεσία.

 
•Η ΠΟΕΔ θα καλύψει πλήρως τα έξοδα δύο μελών της Οργάνωσης, τα οποία έχουν έννομο συμφέρον για τα πιο πάνω, σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΕΔ. 

•Τα δύο άτομα (ένα για κάθε αγωγή) θα επιλεγούν με τη διαδικασία της κλήρωσης μετά τη συλλογή αιτήσεων από ενδιαφερόμενα μέλη που πληρούν τα κριτήρια. 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Actions: E-mail | Permalink |