04

 

Κοινή Ανακοίνωση ΠΟΕΔ και Οργανωμένων Γονέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης

 

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, πραγματοποίησαν συνάντηση τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. Σκοπός της συνάντησης, η συζήτηση θεμάτων που αφορούν τα Δημόσια Νηπιαγωγεία και τη Δημόσια Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση.

 

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού από πλευράς ΥΠΑΝ, σχετικά με την προς τα κάτω επέκταση της ηλικίας εισδοχής στη Δημόσια Δωρεάν Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση. Η μετατροπή των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε Δημόσια, και η ίδρυση νέων τμημάτων ή/και Νηπιαγωγείων εκεί και όπου χρειάζεται, αποτελεί μονόδρομο. Τονίστηκε και από τις δύο πλευρές, ότι σε καμία περίπτωση δε θα γίνει ανεκτή η στήριξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης εις βάρος του Δημόσιου Νηπιαγωγείου.

 

Με στόχο την ουσιαστική στήριξη του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει:

  1. Στην πλήρη στελέχωση των Δημόσιων Νηπιαγωγείων με το απαραίτητο Διευθυντικό προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων.
  2. Σε  πρόσληψη γραμματειακού προσωπικού με πλήρη απασχόληση.
  3. Στην πρόσληψη επιπλέον σχολικών βοηθών ώστε το κάθε τμήμα να έχει τη δική του, καταρτισμένη, σχολική βοηθό. Η πρόσληψη έστω και των 116 σχολικών βοηθών που έγινε τις δύο τελευταίες σχολικές χρονιές, επιβάλλεται να επαναληφθεί. Ήταν μια πολιτική που στήριξε ουσιαστικά τα Δημόσια Νηπιαγωγεία. Η μονομερής απόφαση του ΥΠΑΝ για μη επαναπρόσληψή τους, παραγνωρίζοντας τη θετική συνεισφορά της εν λόγω πολιτικής τα δύο χρόνια εφαρμογής της, βρίσκει αντίθετες τις δύο Οργανώσεις. Έστω και την υστάτη, καλούμε το ΥΠΑΝ να επαναφέρει τη συγκεκριμένη πολιτική, προς όφελος των Δημόσιων Νηπιαγωγείων.
  4. Θα πρέπει να λειτουργήσουν μηχανισμοί έγκαιρου εντοπισμού παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και δομές έγκαιρης παρέμβασης. Ταυτόχρονα, πρέπει η Προδημοτική να ενισχυθεί, ώστε να μπορούν στηριχθούν ουσιαστικά τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.
  5. Στην εξεύρεση λύσεων ώστε τα παιδιά κάτω των έξι ετών να μετακινούνται με ασφάλεια και να μπορούν να συμμετέχουν σε εκδρομές και επισκέψεις.

 

Καλούμε το ΥΠΑΝ και την Πολιτεία να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων των Δημόσιων Νηπιαγωγείων, με στόχο την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών και την αναβάθμιση των Δημόσιων Νηπιαγωγείων.

Actions: E-mail | Permalink |