27

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ εκφράζει τη δυσφορία του αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕ+» (πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης»), κάτι που επηρεάζει δυσμενώς τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας ΔΕΝ προχώρησε έγκαιρα στη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων με μόνιμο προσωπικό, παρά τις προσπάθειες της ΠΟΕΔ εδώ και ένα χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκκρεμούν διορισμοί 60 εκπαιδευτικών, οι οποίοι σωστά δόθηκαν έστω και την υστάτη, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η συζήτηση και παρουσίαση ενός σχεδιασμού που να καλύπτει τις επόμενες σχολικές χρονιές και να οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική που να αφορά:

 

Α. Την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών και ενίσχυση της κανονικής στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΡΑΣΕ+.

Β. Τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα και από τη δημιουργία μεταβατικών τάξεων υποδοχής παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, με στόχο την πιο αποτελεσματική εκμάθησή της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ καλεί το αρμόδιο Υπουργείο και την Πολιτεία να επισπεύσει τις διαδικασίες για υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τους διορισμούς για τη στελέχωση των σχολείων ΔΡΑΣΕ+. Ταυτόχρονα, καλεί το ΥΠΑΝ να προσέλθει άμεσα σε διάλογο με την Οργάνωση, ώστε να αποφευχθούν ξανά παρόμοιες καθυστερήσεις τις επόμενες σχολικές χρονιές, αλλά και για να βελτιωθεί η πολιτική που αφορά τη στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |