18

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, σε σχέση με τον πρόσφατο διορισμό των μελών της νέας Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από τον ΠτΔ, καταθέτει τα ακόλουθα:

  • - Εκφράζει τη δυσαρέσκεια, αλλά και την απογοήτευσή του αναφορικά με την απόφαση που έχει λάβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε σχέση με συγκεκριμένη επιλογή, η οποία ταυτίζεται με την κρίση του 2018, τη μεγαλύτερη ίσως κρίση που έχει προκληθεί στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή αποτελεί πρόκληση προς όλον τον εκπαιδευτικό κόσμο.
  • - Με λύπη μας επισημαίνουμε την απουσία γυναικών στη σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής.
  •  - Όσον αφορά γενικότερα τον τρόπο καταρτισμού της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αλλά και τον ρόλο και τις αρμοδιότητές της, ως Οργάνωση θεωρούμε ότι χρήζει εκσυγχρονισμού και θα έπρεπε να αποτελέσει σημείο διαλόγου, με στόχο τη διαφοροποίηση αυτών, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος και να καταρτίζεται με τον πιο αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Ως ΠΟΕΔ έχουμε καταθέσει τον πιο πάνω προβληματισμό, ως μία εκ των θέσεών μας που αφορά τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί υπόψη, μιας και ο διάλογος αυτός δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η Οργάνωση θα είναι σε εγρήγορση και αναμένει από τη Νέα Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, να επιτελέσει στον μέγιστο βαθμό τον ρόλο τον οποίο καλείται να φέρει εις πέρας, με πλήρη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και ευθυγραμμιζόμενη με τις σχετικές Νομοθεσίες και Κανονισμούς.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |