23

Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Νίκο Αναστασιάδη

Προεδρικό Μέγαρο

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Θέμα:  Διαφωνία για σχεδιασμό της Κυβέρνησης που αφορά την προς τα κάτω επέκταση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών

 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε,

 

Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΕΔ η προς τα κάτω επέκταση της ηλικίας εισδοχής στην Προδημοτική Εκπαίδευση. Η φοίτηση των παιδιών από την  ηλικία των 4 ετών στα Νηπιαγωγεία μας, πέραν του ότι αποτελεί μία κοινωνική αναγκαιότητα, ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη των μαθησιακών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.

 

Παρά το ότι συμφωνούμε με την εν λόγω απόφαση, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι οι σχεδιασμοί από μέρους της Κυβέρνησης για υλοποίηση της απόφασης, είναι δυστυχώς, ελλιπείς και λανθασμένοι και υπονομεύουν την ίδια την απόφαση, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι δημόσιες δομές.

 

Για τη σωστή εφαρμογή της πιο πάνω πολιτικής, ζητούμε όπως γίνει ένας ολοκληρωμένος και σωστός σχεδιασμός, στη βάση του οποίου θα διαφαίνονται οι πραγματικές ανάγκες, καθώς και ο αριθμός των παιδιών που θα ενταχθούν, επιπρόσθετα των όσων ήδη φοιτούν, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία. Στη βάση αυτών των αναγκών, θα πρέπει να ενισχυθούν τα υφιστάμενα Δημόσια Νηπιαγωγεία, να μετατραπούν τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία σε Δημόσια και αν προκύπτει ανάγκη να ανεγερθούν επιπλέον αίθουσες Νηπιαγωγείων. Για τον εν λόγω σχεδιασμό θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί το κονδύλι των 12,25 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να επενδυθεί σε υποδομές του Δημόσιου Σχολείου.

 

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρεί σε απευθείας διοχέτευση παιδιών υποχρεωτικής ηλικίας φοίτησης, στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, με επιχορήγηση των διδάκτρων, με το πρόσχημα ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί θέση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν μπορεί να βρει σύμφωνο τον εκπαιδευτικό κόσμο.

 

Ο σχεδιασμός αυτός εκτός, από ανεπαρκής και λανθασμένος, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για το Δημόσιο Σχολείο, γιατί αποτελεί άμεση υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και αλλοιώνει τον Δημόσιο χαρακτήρα της.

 

Εξοχότατε Πρόεδρε,

 

Γνωρίζοντας την έγνοια που έχετε για την Εκπαίδευση και το Δημόσιο Σχολείο, ζητούμε έστω  και την υστάτη, να καλέσετε τον Υπουργό Παιδείας να αναθεωρήσει τον εν λόγω σχεδιασμό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της επέκτασης της  Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, μέσα από τις δομές του Δημόσιου Σχολείου.

 

Με τιμή,

     Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Μύρια Βασιλείου                                                                     Χάρης Χαραλάμπους

 

 

 

 

Actions: E-mail | Permalink |