05

Μετά την καταψήφιση από τη Βουλή, της αναπομπής της Νομοθεσίας για σταδιακή επέκταση της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να καλύπτει σε βάθος τριετίας τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω, ΠΟΕΔ και Οργανωμένοι Γονείς Προδημοτικής Εκπαίδευσης, σημειώνουν τα εξής:

 

  • Θέση των δύο Οργανώσεων ήταν και είναι η καθιέρωση, θεσμοθέτηση και εφαρμογή της Δωρεάν Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης από τα 4 έτη, με σωστό σχεδιασμό, μέσα από τις δομές του Δημόσιου Σχολείου. Όλες οι εισηγήσεις και τοποθετήσεις των Οργανώσεων στηρίζονται σε αυτή τη βασική αρχή, κάτι που κατατέθηκε και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Επισημαίνουμε ότι, παρόμοιος σχεδιασμός, είχε ακολουθηθεί και στην περίπτωση της αύξησης του ορίου εισδοχής στο Δημοτικό, χωρίς να χρειαστεί η επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  • ΠΟΕΔ και Οργανωμένοι Γονείς διαφώνησαν με τον τρόπο και τον σχεδιασμό με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας επιχείρησε να εφαρμόσει αυτή την αναγκαία κοινωνική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ο ουσιαστικός λόγος της διαφωνίας μας είναι ο ελλιπής και πρόχειρος σχεδιασμός του ΥΠΑΝ, ο οποίος προνοούσε την απευθείας διοχέτευση παιδιών ηλικίας υποχρεωτικής φοίτησης (4 μέχρι 4 και 8 μηνών), από το Δημόσιο Σχολείο, στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από επιχορηγήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  • Η εμμονή του ΥΠΑΝ να στείλει παιδιά από το Δημόσιο Σχολείο στον ιδιωτικό τομέα και η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου, έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αχρείαστη αναστάτωση, αλλά και αχρείαστες συγκρούσεις στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης, το τελευταίο διάστημα. Ταυτόχρονα, η ουσιαστική εφαρμογή της μεταρρύθμισης, τίθεται σε κίνδυνο, με αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΑΝ.

 

Βάσει όλων των πιο πάνω καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την αδικαιολόγητη, αχρείαστη και ατεκμηρίωτη κινδυνολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, τόσο από πλευράς ΥΠΑΝ όσο και από άλλους εκπροσώπους και οργανώσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Καλούμε Κυβέρνηση και Βουλή όπως προχωρήσουν σε όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να επεκταθεί σταδιακά, με σωστό σχεδιασμό, η Δωρεάν Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση, μέσα από τις δομές του Δημόσιου Σχολείου, χωρίς αυτό σε καμιά περίπτωση να εμποδίζει όποιο γονιό θέλει, με δικά του έξοδα, να αποταθεί στον ιδιωτικό τομέα, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα.

Actions: E-mail | Permalink |