16

Αξιότιμη κυρία,

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι, ενώ βρισκόμαστε στη δωδεκάτη, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των συναδέλφων νηπιαγωγών, αφού φαίνεται να επικρατούν δυο αντιλήψεις σ’ ό,τι αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων, το οποίο πρέπει ν’ ακολουθηθεί για το σκοπό αυτό.

Πρόβλημα διαπιστώνουμε, ταυτόχρονα, και σ΄ ό,τι αφορά το μάθημα των Μαθηματικών, η μετακίνηση της ύλης για το οποίο, από το γυμνάσιο προς το δημοτικό, και προκαλεί πιέσεις προς τις οποίες είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ανταποκριθούν δάσκαλοι και μαθητές, με όλες τις ανεπιθύμητες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την Εκπαίδευσή μας.

Παρατηρούμε, περαιτέρω, ότι δε φαίνεται να υπάρχει η απαιτούμενη συνεργασία ανάμεσα σε όσους υπηρετούν τα θέματα της Αγωγής Υγείας και της Οικιακής Οικονομίας, ώστε να καταστεί δυνατό τα δυο αυτά θέματα ν’ αποτελέσουν ενιαίο αντικείμενο του νέου Αναλυτικού Προγράμματος.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε τα πιο πάνω προβλήματα ν’ αντιμετωπιστούν έγκαιρα και ικανοποιητικά, με στόχο την επιδιωκόμενη επιτυχή εφαρμογή των ΝΑΠ και της υπό εξέλιξη διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σ’ αυτά.


Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                                            Ο Γ. Γραμματέας,


Δημήτρης Μικελλίδης                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
 

 

Actions: E-mail | Permalink |