09

Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ 2023

 

Η ΠΟΕΔ καλεί τους Γενικούς Αντιπροσώπους της στην Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 του Μάη 2023, στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης, Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Αγλαντζιά.

 

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης θα αρχίσουν στις 9.00 το πρωί.

 

Θέματα:

1. Λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα.

2. Οικονομική Έκθεση του προηγούμενου χρόνου καθώς και Έκθεση και Παρατηρήσεις των ελεγκτών.

3. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ειδικά εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, συνδικαλιστικά, πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.ά. θέματα που εγγράφηκαν ή θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη για να απασχολήσουν την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

 

Θέματα στην ημερήσια διάταξη μπορούν να εγγράψουν τα μέλη του Δ.Σ., ή οποιαδήποτε/οποιοσδήποτε Γενική/ός Αντιπρόσωπος με επιστολή της/ου, οκτώ (8) μέρες πριν από τη Συνδιάσκεψη, προς τον Γενικό Γραμματέα.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |