09

Η ALTIUS INSURANCE LTD για 17η  συνεχή χρονιά, προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με την Π.Ο.Ε.Δ., για την παροχή ασφαλιστικών σχεδίων υγείας σε προνομιακές τιμές, για όλα τα μέλη της οργάνωσης. Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της παραπάνω συνεργασίας, τα τελευταία έξι χρόνια, η ALTIUS INSURANCE LTD προσφέρει στα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ. πέρα από τις ασφάλειες υγείας, μειωμένα ασφάλιστρα στις ασφάλειες γενικών κλάδων οι οποίες περιλαμβάνουν ασφαλίσεις περιουσίας και οχημάτων.

 

Η συνεργασία της Π.Ο.Ε.Δ. και της Altius Insurance επεκτείνεται συνεχώς, ασφαλίζοντας μεγάλο αριθμό μελών της οργάνωσης, ενώ παράλληλα η Altius Insurance προχωρά κάθε χρόνο στην οικονομική ενίσχυση του Ειδικού Ταμείου Αλληλοβοήθειας και Φιλανθρωπικής Δράσης της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.).   Το Ειδικό Ταμείο των Μελών της Π.Ο.Ε.Δ. βοηθά οικονομικά εκπαιδευτικούς-μέλη της στα πλαίσια της ευημερίας μελών.

 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη κοινωνία είναι πολύ σημαντικός και ωφέλιμος για την πρόοδο  του τόπου μας, έτσι η  Altius Insurance σχεδόν εδώ και δύο δεκαετίες στηρίζει έμπρακτα το κυριότερο οργανωμένο σύνολο των εκπαιδευτικών Προδημοτικής,  Δημοτικής και Ειδικής εκπαίδευσης.

Στη φωτογραφία ο κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της ALTIUS INSURANCE LTD μαζί με την κ. Μύρια Βασιλείου, Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.) κατά τη συνάντησή τους, στα κεντρικά γραφεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.). 

Actions: E-mail | Permalink |